Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Prawie 70 mln zł na badania nowych metod terapii nowotworów

Źródło: WIB, PAP
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 19.01.2022
 
 
„Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO]” – to projekt konsorcjum badawczego, które otrzymało na jego realizację 69,1 mln zł. We Wrocławiu podpisano umowę na te badania w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB).
WIB to program finansujący badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z najistotniejszych dla społeczeństwa obszarów, jakim jest biotechnologia medyczna – onkologia. Podmiotem zarządzającym programem jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. WIB powstał na podstawie ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Na jego cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło rekordową kwotę 450 mln zł.

69,1 mln zł przeznaczono na „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO]”. Podstawowym celem badań realizowanych pod kierunkiem lidera zespołu prof. dr. hab. Andrzeja Dziembowskiego będzie opracowanie technologii terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowanie w immunoterapii nowotworów.

Prof. Dziembowski podkreślił, że badanie mRNA w ostatnim okresie wydaje się kluczowym zagadnieniem w opracowywaniu leków na choroby onkologiczne oraz te związane z pandemią SARS-CoV-2.

– Jestem przekonany o tym, że terapeutyczne mRNA jest przyszłością leków biologicznych. To otwiera teraz zupełnie nowe możliwości dla badaczy. To jest ten moment, to jest to pięć minut, kiedy można zrobić coś naprawdę ważnego. Nasze konsorcjum skupia wszystkie naprawdę niezbędne ekspertyzy, by móc prowadzić takie badania – powiedział.

Zadanie badawcze będzie realizowane przez naukowców tworzących konsorcjum, a pochodzących z czterech czołowych polskich jednostek badawczych. W jego skład wchodzą: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (jednostka lidera zespołu badawczego), Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Pierwszy konkurs na zespoły badawcze w ramach programu WIB został rozstrzygnięty w październiku 2021 r. W naborze zostało złożonych 12 wniosków o finansowanie na łączną kwotę 509 mln zł. Aplikacje zostały poddane analizie formalnej i merytorycznej zgodnie z kryteriami naukowymi oraz gospodarczo-społecznymi. Ocenę merytoryczną przeprowadziły zespoły międzynarodowych ekspertów specjalizujących się w zagadnieniach będących przedmiotem projektów oraz w komercjalizacji własności intelektualnej w obszarze biotechnologii medycznej.

 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.