Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Przełom w leczeniu cukrzycy, trzy leki w jednej tabletce!

Źródło: FDA
Autor: Alicja Kostecka |Data: 31.01.2020
 
 
Diabetolodzy będą mieli możliwość upraszczania leczenia. Podobnie jak kardiolodzy w leczeniu nadciśnienia lub zaburzeń lipidowych, będą mogli stosować u swoich pacjentów terapie skojarzone. Właśnie na rynku pojawiła się trójskładnikowa tabletka.
FDA zatwierdziła Trijardy XR – trzy leki w jednej tabletce ( inhibitor SGLT2 - empagliflozyna, inhibitor DPP-IV - linagliptyna, chlorowodorek metforminy) do obniżenia poziomu cukru we krwi u osób dorosłych z cukrzycą typu 2.

Potrójna terapia skojarzona została zatwierdzona w oparciu o wyniki dwóch randomizowanych badań, w których oceniano biorównoważność empagliflozyny, linagliptyny i chlorowodorku metforminy w tabletce o przedłużonym uwalnianiu ich poszczególnych składników u osób dorosłych z cukrzycą typu 2.
Lek zalecany jest do stosowania wraz z dietą i ćwiczeniami. Trijardy XR nie jest wskazany do stosowania u pacjentów z cukrzycą typu 1 oraz w kwasicy ketonowej.

- Z dumą oferujemy Trijardy XR jako nową opcję raz na dobę, łączącą trzy dobrze znane leki, w tym wersję metforminy o przedłużonym uwalnianiu, najczęściej przepisywane początkowe leczenie cukrzycy typu 2, Jardiance, najczęściej przepisywany inhibitor SGLT2, oraz Tradjenta, jedyny inhibitor DPP-4 w pojedynczej dawce - powiedział Mohamed Eid, MD, wiceprezes ds. rozwoju klinicznego i spraw medycznych, metabolizmu i medycyny oddechowej, Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc., w komunikacie prasowym

- Wielu chorych na cukrzycę typu 2, którzy są już objęci planem leczenia obejmującym wiele leków, wciąż ma problemy z utrzymaniem kontroli poziomu cukru we krwi i może wymagać dodatkowego wsparcia, aby osiągnąć swój cel, powiedział prof. Ralph DeFronzo, szef działu cukrzycy, UT Health San Antonio. - Dodanie nowych leków do indywidualnego planu może być trudne dla niektórych, dlatego ważne są nowe opcje leczenia, które mogą pomóc obniżyć poziom cukru we krwi bez obciążenia zwiększoną liczbą pigułek.

Kombinacja leków będzie dostępna w czterech różnych dawkach trzech różnych specyfików (empaglifozyna, linagliptyna, metformina): 5 mg / 2,5 mg / 1000 mg; 10 mg / 5 mg / 1000 mg; 12,5 mg / 2,5 mg / 1000 mg; i 25 mg / 5 mg / 1000 mg.

W 2016 roku FDA zatwierdziła nowe wskazanie do stosowania empagliflozyny w celu zmniejszenia ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 i CVD. W czerwcu FDA przyznała empagliflozynie szybką rejestrację w celu zmniejszenia ryzyka śmierci CV i hospitalizacji z powodu niewydolności serca u osób z przewlekłą niewydolnością serca.

Badania CARMELINA przedstawione w czerwcu przez American Diabetes Association Sessions Scientific, naukowcy odkryli, że linagliptyna nie zwiększa ryzyka wystąpienia nowego zdarzenia CV i rozwoju choroby nerek u osób z cukrzycą typu 2. Ponadto bezpośrednie porównanie glimepirydu sulfonylomocznika z linagliptyną w kohorcie ponad 6000 osób dorosłych z cukrzycą typu 2 nie wykazało różnic pod względem częstości występowania zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych w ciągu 6 lat.

Trijardy XR zawiera ostrzeżenie o możliwości wystąpienia kwasicy mleczanowej, poważnym powikłaniu, które może wystąpić z powodu kumulacji metforminy i jest charakterystyczne dla wszystkich produktów zawierających metforminę.

Poproszona o komentarz przez naszą redakcję prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z nadzieją przyjmuje nowy lek:
- Chory na cukrzycę typu 2 to pacjent, który najczęściej wymaga terapii wielolekowej. Koncepcja preparatów złożonych nie tylko poprawia komfort leczenia, ale zwiększa efektywność terapii. Sam fakt połykania zamiast 3 tabletek - 1 tabletki zwiększa szansę na stosowanie się do zaleceń lekarskich. Połączenie metforminy z linagliptyną i emagliflozyną stanowi bezpieczne uderzenie w wiele mechanizmów generujących hiperglikemię w cukrzycy typu 2. Jestem przekonana, że terapia wielolekowa w 1 tabletce to ścieżka, która będzie coraz powszechniejsza w leczeniu przeciwhiperglikemicznym.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.