Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Rekomendacje dotyczące postępowania w okresie kończącego się życia

Autor: Monika Stelmach |Data: 02.07.2021
 
 
Odstąpienie lub zaprzestanie stosowania terapii daremnej pod względem etyczno-prawnym jest jedną z najtrudniejszych do przeprowadzenia procedur zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów – zauważają eksperci we wstępie do dokumentu, który jest kompleksowym opracowaniem na temat terapii medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia.
„Problemy końca życia wzbudzają wiele emocji. Realizacja prawa pacjenta do godnej śmierci powinna być dyskutowana w oparciu o merytoryczne stanowisko ekspertów. Dlatego też, do dyskusji zaprosiłem wybitnych ekspertów z dziedziny etyki, medycyny i prawa” – pisze Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta we wstępie do dokumentu.

Autorzy zaznaczają, że ważnym aspektem tworzonych standardów jest spojrzenie na problematykę śmierci i umierania z perspektywy praw pacjenta, w szczególności prawa do godności i intymności, w tym leczenia bólu, prawa do uzyskania świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną oraz prawa do informacji, do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz opieki duszpasterskiej zgodnej z praktykowaną religią.

Zapisane w dokumencie standardy stanowią wspólne stanowisko grupy ekspertów powołanych przez Rzecznika Praw Pacjenta, dotyczące zasad postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia.

Standardy są kompleksowym opracowaniem poruszającym wiele aspektów postępowania w okresie kończącego się życia pacjenta. W części pierwszej opracowania została poruszona problematyka antropologiczno-etyczna, dotycząca życia i śmierci człowieka. Przedstawione w niej przesłanki stanowią podstawę do wyznaczenia granic postępowania wobec człowieka, zgodnie z zasadą czynienia dobra i nieszkodzenia oraz prowadzenia terapii w ramach aktualnej wiedzy medycznej.

W części drugiej dokumentu eksperci przedstawili obowiązujące przepisy dotyczące praw pacjenta i powinności personelu medycznego, natomiast w części trzeciej – propozycje wprowadzenia zmian legislacyjnych, które posłużą dobru pacjenta i bezpieczeństwu personelu medycznego. Obecne ustawodawstwo nie obejmuje istotnych kwestii dotyczących zasad postępowania wobec pacjenta u kresu życia (np. w zakresie postępowania z pacjentem niezdolnym do podjęcia decyzji).

Czwartą część standardów stanowią właściwe wytyczne postępowania wobec pacjenta umierającego i jego rodziny. Są to proponowane dobre praktyki uwzględniające godność pacjenta i prawo do umierania bez bólu, w spokoju, podkreślające jego niepowtarzalność oraz autonomię – i w związku z tym jego prawo do decydowania o tym, jak chce przeżyć dni, które jeszcze mu pozostały. Propozycje te obejmują również prawo do leczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną przez kompetentny i wyszkolony personel. Dobre praktyki postępowania w okresie umierania powinny obejmować poszanowanie praw pacjenta w każdym wieku. Ostatnią część opracowania stanowią zdania odrębne członków zespołu. W tej części zaprezentowane zostały odmienne stanowiska w stosunku do opinii zespołu ujętej w opracowaniu.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: „Standardy postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia”.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe