Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Resort zdrowia chce przyspieszyć prace nad ustawą o wynagrodzeniach

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji / Ministerstwo Zdrowia
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 11.05.2022
 
 
Ministerstwo Zdrowia forsuje pomysł, by projekt ustawy, która ma zwiększyć wynagrodzenia minimalne w podmiotach leczniczych, został przyjęty w trybie przyspieszonym. Pozwoliłoby to uniknąć wyrównania, ponieważ – jak obiecał wcześniej minister zdrowia – podwyżki mają wejść w życie przed 1 lipca.
Według informacji przekazanej przez ministerstwo, Adam Niedzielski wystąpił do prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o procedowanie w trybie odrębnym – czyli przyspieszonym – projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia w podmiotach leczniczych.

Wcześniej szef resortu zdrowia obiecał związkom zawodowym, że ustawa wejdzie w życie przed 1 lipca. Gdyby tak się nie stało, byłyby konieczne wyrównania.

Na mocy znowelizowanych przepisów, najniższe wynagrodzenie zasadnicze w podmiotach leczniczych ma wzrosnąć średnio o 30 proc.

Jak podało ministerstwo, od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą dla lekarzy specjalistów I stopnia 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), a dla lekarzy specjalistów II stopnia – 1441 zł (wzrost z 6769 zł do 8210 zł).

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze opiekunów medycznych i techników medycznych ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1098 zł (z 3772 zł do 4870 zł).

Z kolei najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem ma wzrosnąć o 1551 zł (z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1826 zł (z 5478 zł do 7304 zł).

Projekt dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji wprowadza też określenie nowego brzmienia załącznika do ustawy, w którym zostanie wprowadzony nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy oraz nowe wysokości współczynników pracy, zgodnie ze stanowiskiem Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia.

Uwzględnia także możliwość dodania przepisu zobowiązującego podmiot leczniczy będący pracodawcą do określenia w umowie o pracę każdego pracownika objętego zakresem ustawy informacji o grupie zawodowej, do której powinien zostać przypisany w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy.

Szacuje się, że wejście w życie projektu ustawy spowoduje wydatki po stronie NFZ oraz budżetu państwa na poziomie około 7201 mln zł w drugim półroczu 2022 r.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.