Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Rezydenci z wyższą pensją

Źródło: Dziennik Ustaw
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 29.07.2022
 
 
Weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury z wyrównaniem od 1 lipca.
Na mocy rozporządzenia, które weszło w życie 29 lipca, w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego wynosi 7076 zł, a po dwóch latach zatrudnienia 7211 zł. Pensje zostaną wyrównane od 1 lipca br.

W pozostałych przypadkach wynagrodzenie w ramach rezydentury w pierwszych dwóch latach zatrudnienia wynosi 6739 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie 6942 zł.

Wzrost wynagrodzeń dotyczy lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację z 22 określonych przez Ministerstwo Zdrowia dziedzin. Są to: anestezjologia i intensywna terapia,
chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, geriatria, hematologia, kardiologia dziecięca, medycyna paliatywna, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, patomorfologia, pediatria, psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży, radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca.

Lekarze dentyści, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury w dziedzinie ortodoncji przed dniem 1 lipca 2020 r., zachowują prawo do otrzymywania wynagrodzenia zasadniczego w wysokości określonej ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty dla odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w dziedzinie priorytetowej – do dnia zakończenia odbywania szkolenia w tym trybie.

Wprowadzając wyższe wynagrodzenie zasadnicze dla dziedzin priorytetowych, resort zdrowia zakłada, że chętniej będą one wybierane. Oczekuje się zatem większego zatrudnienia w tych specjalizacjach.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.