Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Rozwój pięciolatków urodzonych przedwcześnie

Źródło: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n741
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 19.05.2021
 
 
W badaniu akronimie EPIPAGE-2 oceniono wcześniaki urodzone w Francji 2011 roku.
Spośród 4441 dzieci, 3083 oceniono za pomocą zwalidowanych skali inteligencji, funkcji poznawczych oraz funkcji motorycznych. Ponadto zebrano kompleksowy wywiad z rodzicami i/lub opiekunami na temat problemów wychowawczych oraz problemów przedszkolnych dzieci.

W przypadku dzieci urodzonych pomiędzy 24 a 26 tygodniem ciąży u 28% odnotowano zaburzenie rozwoju układu nerwowego i 27% wymagało pomocy w szkole. W przypadku dzieci urodzonych pomiędzy 27 a 31 tygodniem ciąży odsetki te wynosiły odpowiednio 19% i 14%, a w grupie urodzonej pomiędzy 32, a 36 tygodniem ciąży odpowiednio 12% i 7%. Rodzice najczęściej skarżyli się na zachowanie dzieci. Dodatkowym, silnym czynnikiem ryzyka zaburzeń rozwoju był niski status socjoekonomiczny rodziców.

W badaniu EPIPAGE-2 im wcześniej doszło do porodu przedwczesnego, tym dziecko w wieku pięciu lat częściej wykazywało zaburzenia rozwoju i wymagało pomocy w szkole.

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe