Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Ryzyko sercowo-naczyniowe związane ze stosowaniem febuksostatu w porównaniu z allopurynolem

Źródło: THE LANCET
Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 09.12.2020
 
 
Febuksostat to niepurynowy inhibitor oksydazy ksantynowej, który jest zarejestrowany do leczenia dny moczanowej. Na podstawie wcześniejszych badań klinicznych wysunięto przypuszczenie, że stosowanie febuksostatu może być związane z większym ryzykiem sercowo-naczyniowym w porównaniu z allopurynolem.
Europejska Agencja Leków (EMA) zarekomendowała producentowi przeprowadzenie badania klinicznego IV fazy porównującego bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe febuksostatu z allopurinolem. Na łamach czasopisma "Lancet" opublikowano wyniki tego badania o akronimie FAST. Do badania włączono pacjentów w wieku co najmniej 60 lat, którzy otrzymywali allopurynol i mieli co najmniej jeden czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego. Pacjenci byli randomizowani do allopurynolu lub febuksostatu. Dawkę zwiększono tak, aby uzyskać stężenie kwasu moczowego poniżej 6 mg/dl. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek uczestników w obu grupach, u których rozpoznano ostry zespół wieńcowy, udar lub śmierć z przyczyn sercowo-naczyniowych. W badaniu oceniano, czy febuksostat jest niegorszy (non-inferiority) od allopurynolu pod względem ryzyka sercowo-naczyniowego.

Do allopurynolu zostało zrandomizowanych 3065 pacjentów, a do febuksostatu o dwie osoby mniej - 3063. Mediana czasu obserwacji wyniosła około 4 lata. Nie odnotowano istotnej różnicy w zakresie pierwszorzędowego punktu końcowego pomiędzy febuksostatem a allopurynolum (1,72 zdarzenia na 100 osobolat vs 2,05 incydentów na 100 osobolat) (HR=0,85; 95% CI: 0,70-1,03; dla non-inferiority: p<0,001).

Badacze zaobserwowali, iż wieloletnie stosowanie febuksostatu nie wiąże się z większym ryzykiem sercowo-naczyniowym w porównaniu z allopurynolem.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe