Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Skuteczność suplementacji żelaza z witaminą C lub bez niej

Źródło: JAMA Network
Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 27.11.2020
 
 
Witamina C jest często stosowana w doustnej suplementacji żelaza w leczeniu anemii z niedoboru żelaza. W założeniu kwas askorbinowy ma zwiększyć przyswajalność jonów żelaza w przewodzie pokarmowym. Zespół chińskich naukowców przeprowadził randomizowane badanie w celu oceny potencjalnych korzyści dodania witaminy C do suplementacji żelaza.
Dorosłych pacjentów z nowo rozpoznaną anemią z niedoboru żelaza randomizowano do jednej z dwóch grup: 100 mg żelaza z 200 mg witaminy C lub bez witaminy C, przyjmowanych co 8 godzin przez trzy miesiące. Badanie miało charakter open label. Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana w stężeniu hemoglobiny po dwóch tygodniach leczenia. Drugorzędowym punktem końcowym była zmiana w stężeniu ferrytyny po 8 tygodniach leczenia.

Do każdej z grup zrandomizowano 220 osób, w sumie 97% uczestników badania stanowiły kobiety w wieku 38,3±11,7 lat. Po dwóch tygodniach leczenia w grupie otrzymującej żelazo i witaminę C stężenie hemoglobiny wzrosło o 2,00±1,08 g/dl, a w grupie kontrolnej o 1,84±0,97 g/dl (różnica pomiędzy grupami: 0,16 g/dl; 95% CI: -0,03 do 0,35 g/dl). Po ośmiu tygodniach leczenia ferrytyna w grupie interwencyjnej wzrosła o 35,75±11,52 ng/ml, a w grupie kontrolnej o 34,48±9,50 ng/ml (różnica pomiędzy grupami: p=0,21). Nie odnotowano istotnej różnicy pomiędzy grupami w częstości działań niepożądanych.

Dodanie witaminy C do suplementacji żelaza nie wiązało się z większymi korzyściami w zakresie leczenia anemii z niedoboru żelaza w porównaniu zastosowaniem samego żelaza.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności)
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe