Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Sól a ryzyko przedwczesnego zgonu

Źródło: https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehac208/6623278?searchresult=1
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 05.08.2022
 
 
Choroby sercowo-naczyniowe wciąż pozostają główną przyczyną zgonów w cywilizacji zachodniej. Z tego powodu ważna jest zarówno ich profilaktyka, jak i leczenie, a jak pokazuje najnowsza publikacja z „European Heart Journal”, nawet detale (jak mogłoby się wydawać) wpływają na zdrowie i życie.
Jedną z najpowszechniej stosowanych przypraw jest sól kuchenna, znana ludzkości od wielu stuleci. Obecnie można zaryzykować stwierdzenie, że jest „wszędobylska”, chętnie dodawana do serwowanych w restauracjach i gotowych produktów spożywczych, nie wspominając o posiłkach przygotowywanych w domach. Z tego względu amerykańsko-szwajcarski zespół badaczy przeanalizował, czy częstość dodawania soli do żywności była związana z ryzykiem przedwczesnego zgonu i skrócenia oczekiwanej długości życia.

Dokonano analizy danych aż 501 379 osób (z brytyjskiej bazy UK Biobank), które na początku badania wypełniły kwestionariusz dotyczący częstości dodawania soli do żywności (grupy: nigdy/rzadko, czasami, zazwyczaj oraz zawsze). Badacze wykazali zależność między większą częstością dodawania soli do żywności a wyższym stężeniem sodu w moczu lub szacowanym 24-godzinnym wydalaniem sodu.

Mediana obserwacji wyniosła 9,0 lat. W tym czasie udokumentowano 18 474 przedwczesne zgony. Wykazano istotną statystycznie zależność między rosnącym spożyciem soli i jednocześnie rosnącym ryzykiem przedwczesnego zgonu (w porównaniu z osobami niestosującymi soli). W kolejnych grupach ryzyko rosło odpowiednio o 2, 7 i aż 28 proc. Obliczono, że powyższy efekt jest istotnie łagodzony przez regularne spożywanie owoców i warzyw. Ponadto dodawanie soli do każdego posiłku wiązało się ze skróceniem oczekiwanej długości życia w porównaniu z osobami niedodającymi jej lub dodającymi rzadko. Co ciekawe, w populacji niemogącej się obejść bez soli odnotowano najmniejszy odsetek osób podejmujących regularną aktywność fizyczną oraz największy odsetek palaczy.

Zdaniem autorów nie można wykluczyć, że wysoka częstość dodawania soli do żywności jest wskaźnikiem niezdrowego stylu życia lub niższego poziomu społeczno-ekonomicznego, jednak z drugiej strony analizy podgrup wykazały, że powyższy związek występuje w każdej z nich. Z tego powodu dodawanie soli do żywności powinno być ograniczane.

Opracowanie lek. Damian Matusiak
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.