Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Stosowanie dapaglifozyny korzystne zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością serca
Źródło: DM/https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1812389 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11953758
Autor: Marta Koblańska |Data: 07.02.2019
 
 
Dapagliflozynę można uznać za stosunkowo bezpieczny lek, przynoszący korzyści zwłaszcza pacjentom obciążonym cukrzycą typu II oraz niewydolnością serca. Niestety, dość wysoka cena flozyn ogranicza ich szersze zastosowanie.
Cukrzyca, choroba znana człowiekowi już od około 3000 lat (opisy ze starożytnego Egiptu), jest obecnie jedną z najpowszechniejszych chorób przewlekłych w społeczeństwach zachodnich. Dominuje cukrzyca typu II, związana głównie z insulinoopornością indukowaną nadmierną masą ciała. Inhibitory SGLT2, w tym dapagliflozyna, są bardzo skutecznymi leki hipoglikemizującymi i dysponujemy coraz większą liczbą danych o ich skuteczności i bezpieczeństwie. Na łamach The New England Journal of Medicine pojawiło się doniesienie o wpływie dapagliflozyny na ryzyko sercowo-naczyniowe.

Aż 17160 pacjentów z cukrzycą typu II (w tym 10186 bez stwierdzonej choroby miażdżycowej) przydzielono losowo do otrzymywania dapagliflozyny lub placebo, a mediana czasu obserwacji wyniosła 4,2 roku.

Okazało się, że lek ten, w porównaniu z placebo, nie podwyższa istotnie ryzyka zawału serca, udaru mózgu bądź zgonu z powodu wymienionych zdarzeń sercowo-naczyniowych (p<0,001), nie zmniejsza istotnie także częstości ich występowania (8,8% w grupie badawczej i 9,4% w grupie kontrolnej, p=0,17). Dapagliflozyna przynosi jednak spore korzyści w zakresie spadku częstości hospitalizacji i zgonów z powodu niewydolności serca (4,9% vs. 5,8%, p=0,005). Cukrzycowa kwasica ketonowa występowała nieco częściej w grupie stosującej dapagliflozynę niż placebo (0,3% vs. 0,1%, p=0,02), podobnie jak częstość infekcji układu moczowego, które doprowadziły do przerwania leczenia lub które uznano za poważne działanie niepożądane (0,9% vs. 0,1%, p<0,001).

W świetle powyższego doniesienia wydaje się, że dapagliflozynę także można uznać za stosunkowo bezpieczny lek, przynoszący korzyści zwłaszcza pacjentom obciążonym cukrzycą typu II oraz niewydolnością serca. Niestety, dość wysoka cena flozyn ogranicza ich szersze zastosowanie.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe