Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Stosowanie statyn przed chemioterapią

Źródło: Medscape
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 07.01.2021
 
 
Dowody przemawiające za stosowaniem statyn celem ochrony przed kardiotoksycznością chemioterapii wzmocniono nowymi danymi.
Wśród kobiet z rakiem piersi leczonych antracyklinami, stosowanie statyn wiązało się z niższym o 55% ryzykiem hospitalizacji lub wizyt na izbie przyjęć z powodu niewydolności serca (HF) (współczynnik ryzyka [HR], 0,45; 95% przedział ufności [CI]) 0,24 - 0,85). W przypadku stosowanie statyn u kobiet leczonych przeciwciałem monoklonalnym trastuzumabem (Herceptin, Genentech) ryzyko było mniejsze o 54% (HR, 0,46; 95% CI, 0,20 - 1,07). Mniejsze, jednoośrodkowe badania obserwacyjne wykazały, że kobiety z rakiem piersi, które przechodzą chemioterapię i przyjmują statyny, mają mniejsze ryzyko osłabienia mięśnia sercowego i mniejsze ryzyko wystąpienia niewydolności serca. Obecne badanie rozszerza te obserwacje na próbę populacyjną, która obejmuje więcej pacjentów niż wszystkie poprzednie badania łącznie i koncentruje się na starszych kobietach z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym - informuje prof. Husam Abdel-Qadir z Women's College Hospital w Toronto, Ontario.

Kobiety bez HF w wieku co najmniej 66 lat, z nowo zdiagnozowanym wczesnym rakiem piersi w Ontario w latach 2007–2017: łącznie 2545 było leczonych antracyklinami, a 1371 trastuzumabem, z czego odpowiednio 859 i 520 otrzymało co najmniej dwukrotnie statynę w roku poprzedzającym rozpoczęcie chemioterapii. Ponad 80% raków leczonych antracykliną i ponad 65% leczonych trastuzumabem było w stadium II lub III, najczęściej stosowanymi statynami były rosuwastatyna (46%) i atorwastatyna (41%). Mediana wieku wynosiła 69 lat w grupie leczonej antracykliną (666) i 71 w grupie leczonej trastuzumabem (390). Po 5 latach skumulowana częstość zgłaszania się do szpitala z HF wyniosła 1,2% u kobiet leczonych statyną i 2,9% u kobiet bez ekspozycji w grupie antracyklin i odpowiednio 2,7% vs 3,7% w grupie trastuzumabu. Niedawne badanie obserwacyjne z udziałem 7,8 mln osób dorosłych bez diagnozy nowotworu wykazało, że statyny hydrofilowe były związane z nieco mniejszym ryzykiem wystąpienia HF w porównaniu ze statynami lipofilowymi.

„Jednym z najważniejszych ograniczeń tego badania jest to, że chociaż redukcja jest imponująca, nadal jest to badanie obserwacyjne” - podkreślił Abdel-Qadir. Zwrócił też uwagę, że ich zespół prowadzi obecnie rendomizowne badanie II fazy pierwotnego zapobiegania niewydolności serca u pacjentów otrzymujących antracyklinę (SPARE-AF), w którym porównano atorwastatynę w dawce 40 mg na dobę z placebo u 112 pacjentów.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.