Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Stosunek korzyści do ryzyka w kontekście chirurgii metabolicznej i bariatrycznej u wieloródek

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Rives-Lange C, Poghosyan T, Phan A, Straaten AV, Girardeau Y, Nizard J, Mitanchez D Risk-Benefit Balance Associated With Obstetric, Neonatal, and Child Outcomes After Metabolic and Bariatric Surgery JAMA Surg. 2022 Nov 9.doi: 10.1001/jamasurg.2022.5450
Chirurgia metaboliczna i bariatryczna (MBS) jest najskuteczniejszą opcją terapeutyczną w przypadku otyłości olbrzymiej. Większość pacjentów poddawanych MBS stanowią kobiety w wieku rozrodczym.
Międzynarodowy zespół naukowy postanowił zbadać stosunek korzyści do ryzyka związanego z MBS w odniesieniu do wyników położniczych, noworodkowych i dziecięcych.

W badaniu wzięło udział 53 813 kobiet – wieloródek z francuskiej ogólnokrajowej bazy danych, w tym 3686 to kobiety, które zaszły w pierwszą i jedyną ciążę przed zabiegiem, a pozostałe zaszły w kolejną ciążę po zabiegu. Wszystkie przeszły procedurę chirurgii metabolicznej i bariatrycznej oraz urodziły dziecko między styczniem 2012 r. a grudniem 2018 r. Włączone do badania kobiety przeszły zabieg bypassu żołądka lub rękawowej resekcji żołądka. Mediana (IQR) wieku w chwili operacji wynosiła 30 lat. Każda kobieta była własną grupą kontrolną.

Zespół badawczy najpierw porównał masy wcześniaków i masy urodzeniowe u noworodków urodzonych przed i po zabiegu MBS matki. Następnie porównano częstość wszystkich diagnoz dotyczących przebiegu ciąży i zdrowia dziecka w pierwszych 2 latach życia przed i po matczynym zabiegu chirurgii metabolicznej i bariatrycznej.

Zespół badawczy stwierdził, że w porównaniu z urodzeniami przed MBS, gdy operacja następowała po porodzie, występowało wtedy mniej przypadków nadciśnienia ciążowego (iloraz szans [OR], 0,16; 95% Cl) i cukrzycy ciążowej u matki (OR 0,39; 95 % Cl), a także mniej urazów szkieletowych przy porodzie (OR 0,27; 95% CI), drgawek gorączkowych (OR 0,39; 95% CI), wirusowych infekcji jelitowych (OR 0,56; 95% CI) lub zaburzeń metabolizmu węglowodanów u noworodków (OR 0,54; 95% CI). Wystąpił jednak podwyższony odsetek niewydolności oddechowej (OR 2,42; 95% CI) związanej z zapaleniem oskrzelików.

Jak zauważono, bilans korzyści i ryzyka związany z MBS jest bardzo korzystny dla ciąż i noworodków, ale dalszych badań wymaga zwiększone ryzyko niewydolności oddechowej związanej z zapaleniem oskrzelików. Konieczne jest badanie kohortowe, aby lepiej ocenić średnio- i długoterminowe korzyści i zagrożenia związane z chirurgią metaboliczną i bariatryczną.

Opracowanie: Marek Meissner
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.