Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Suplementacja witaminy D w prewencji infekcji dróg oddechowych

Źródło: https://doi.org/10.1016/S2213-8587(21)00051-6
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 21.05.2021
 
 
Na łamach Lancet Diabetes&Endocrinology ukazały się wyniki przeglądu systematycznego z metaanalizą przeprowadzonego przez międzynarodowy zespół naukowców dotyczący efektu suplementacji witaminy D w prewencji ostrych infekcji dróg oddechowych.
Badacze włączyli randomizowane badania kliniczne na temat zapadalności na ostre infekcje dróg oddechowych, które były zbierane prospektywnie i były ocenione jako punkt końcowy. Pierwszorzędowym punktem końcowym było ryzyko zapadalności na jedną lub więcej ostrą infekcję dróg oddechowych w porównaniu z placebo.

Naukowcy zidentyfikowali w sumie 46 randomizowanych badań klinicznych spełniających kryteria włączenia. Dane dotyczące nowego punktu końcowego udało się uzyskać dla 48,5 tys. uczestników z 49,4 tys. - z 43 badań. Łącznie odnotowano mniejsze ryzyko jednej lub więcej ostrej infekcji dróg oddechowych w grupie interwencyjnej (61,3%) w porównaniu z grupą placebo (62,3%) (OR=0,92; 95% CI: 0,86-0,99). Nie odnotowano różnic we wpływie suplementacji w zależności od podstawowego poziomu 25-hydroksywitaminy D. W analizie podgrup suplementacja u osób w wieku od 1 do 16. roku życia również była związana z mniejszym ryzykiem jednej lub więcej ostrej infekcji dróg oddechowych (OR=0,71; 95% CI: 0,57-0,90). Nie odnotowano różnic pomiędzy grupami w zakresie co najmniej jednego poważnego zdarzenia niepożądanego.

Suplementacja witaminy D jest bezpieczna i ogółem zmniejsza ryzyko ostrych infekcji dróg oddechowych, jednak redukcja ryzyka jest niewielka względem placebo i nie wiadomo, jakie znaczenie kliniczne ma ten związek dla pojedynczego pacjenta.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe