Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

The JAMA: trener personalny receptą na wypalenie zawodowe wśród lekarzy

Źródło: DM/JAMA; NCBI
Autor: Marta Koblańska |Data: 12.08.2019
 
 
Wypalenie zawodowe charakteryzuje się uczuciem wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacją i poczuciem mniejszej satysfakcji z codziennej pracy. Jak wskazują badania jest to niestety częsta przypadłość u lekarzy (występuje u ok. 25-60%). Prowadzi ona do negatywnej samooceny, poczucia niekompetencji i mniejszej efektywności w codziennej pracy, co z kolei obniża jakość opieki sprawowanej nad pacjentami.
W przypadku wypalenia zawodowego odzwierciedlenia nie znajduje niestety łacińska maksyma "Medice, cura te ipsum!" ("lekarzu, lecz się sam!"). Na łamach The JAMA Internal Medicine opublikowano wyniki badania, w którym 88 lekarzy z tytułem specjalisty (głównie lekarze rodzinni i pediatrzy) wzięło udział w randomizowanym badaniu. W jednej z grup (interwencyjna) uczestników poddano 6 sesjom terapeutycznym z trenerem personalnym (tzw. "coachem"), w drugiej zaniechano terapii. Spotkania przeprowadzano raz w miesiącu i zbadano ich wpływ na jakość życia, odporność psychiczną, satysfakcję z pracy i zaangażowanie.

Profesjonalne wsparcie okazało się bardzo skuteczne. Sesje z coachem doprowadziły do istotnego zmniejszenia uczucia wyczerpania emocjonalnego (w grupie badawczej spadek o średnio 5,2 punkty, w grupie kontrolnej wzrost o 1,5 punktu; p<0,001). Po 5 miesiącach wskaźniki syndromu wypalenia zawodowego spadły o 17,1% w grupie coachingowej i wzrosły o 4,9% w grupie kontrolnej, a zależność ta charakteryzuje się istotnością statystyczną (p<0,001). Współpraca z trenerem personalnym prowadzi do uczucia zwiększonej jakości życia (poprawa 1,5 vs. 0,1 punktu; p=0,005). Nie wykazano natomiast istotnych różnic w zakresie zadowolenia z pracy, zaangażowania w nią oraz depersonalizacji.

Stresująca i ciężka praca lekarza (zwłaszcza w Polsce) stwarza łatwe warunki do wystąpienia wypalenia zawodowego, zatem znajomość radzenia sobie z tą przykrą przypadłością ma niebagatelne znaczenie. Pozwoli bowiem na poprawę samopoczucia i lekarzy, i ich pacjentów.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe