Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Trójwalentna lub czterowalentna szczepionka przeciw grypie u pacjentów z wysokim ryzykiem ciężkiego przebiegu

Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2773989
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 22.03.2021
 
 
Tagi: grypa, badanie, USA, Kanada, RCT
Szczepienie przeciwko grypie w grupach ryzyka wiąże się ze zmniejszonym zagrożeniem hospitalizacją i śmiercią. W badaniu klinicznym o akronimie INVESTED porównano zastosowanie szczepionki na grypę trójwalentnej z czterowalentną w zakresie redukcji śmierci ze wszystkich przyczyn oraz hospitalizacji.
W badaniu po 2630 pacjentów zostało zrandomizowanych do wysokiej dawki (czterokrotnie wyższa stężenie hemaglutyniny) szczepionki trójwalentnej lub standardowej dawki szczepionki czterowalentnej. Uczestnicy badania charakteryzowali się wysokim ryzykiem ciężkiego przebiegu grypy. Pierwszorzędowym punktem końcowym była częstość śmierci ze wszystkich przyczyn oraz hospitalizacji z powodu chorób sercowo-płucnych w czasie sezonu grypowego.

Średnia wieku wyniosła 65,5 ± 12,6 lat i znaczną większość badanych (72%) stanowili mężczyźni. Ogółem 63% badanych miało niewydolność serca. W grupie, która otrzymała szczepionkę trójwalentną odnotowano 975 zdarzeń pierwszorzędowych (w tym 92 przypadki śmierci), a w grupie, która otrzymała szczepionkę czterowalentną 924 (w tym 78 przypadków śmierci) (HR=1,06; 95% CI: 0,97-1,17). Odsetki niepożądanych zdarzeń związanych ze szczepieniem były podobne w obu grupach.

U pacjentów z wysokim ryzykiem, zastosowanie szczepionki trójwalentnej w wysokiej dawce lub szczepionki czterowalentnej wiązało się z podobną skutecznością w zakresie śmierci i hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe