Specjalizacje, Kategorie, Działy

Trudna walka ze szkalowaniem lekarzy w sieci

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Aleksandra Lang
|
Źródło: KG/oilgdansk.pl/AL
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, reprezentując kilkunastu poszkodowanych lekarzy wystąpiła w 2015 r. do organów ścigania z zawiadomieniem o podejrzeniu przestępstwa polegającego na publicznym zniesławieniu lekarzy w ramach strony internetowej „Czarna lista lekarzy z Trójmiasta” zamieszczonej na portalu Facebook. Jakie są postępy w sprawie?
Początkowo Prokuratura Rejonowa Gdańsk Wrzeszcz umorzyła postępowanie z uwagi na brak interesu publicznego w ściganiu wskazanego przestępstwa – zniesławienie jest bowiem przestępstwem ściganym co do zasady z oskarżenia prywatnego osoby poszkodowanej.

W wyniku wniesienia przez OIL w Gdańsku zażalenia sąd uchylił postanowienie prokuratury i nakazał organom ścigania podjęcie działań zmierzających do ustalenia sprawców zniesławienia lekarzy. Wykonując wskazane zalecenia prokuratura wystąpiła w drodze pomocy prawnej do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej o wskazanie danych identyfikujących administratora wyżej wymienionej strony na portalu Facebook oraz osób dokonujących na niej wpisów.

Jak przypomina biuro prawne OIL w Gdańsku portal Facebook nie posiada na terytorium Polski żadnego przedstawicielstwa i tym samym wnioski o udostępnienie danych osobowych autorów wpisów na nim są realizowane wyłącznie przez główną siedzibę firmy w Stanach Zjednoczonych i zgodnie z tamtejszym ustawodawstwem.

„Niestety, w odpowiedzi na wniosek o pomoc prawną przedstawiciele Stanów Zjednoczonych poinformowali, że nie realizują żadnych wniosków związanych z przestępstwem zniesławienia z uwagi na obowiązującą tam konstytucyjną zasadę wolności wypowiedzi. Ewentualne przekazanie danych identyfikujących dotyczyć może wyłącznie przypadków bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego. W tej sytuacji, z uwagi na nieustalenie danych administratora wspomnianej strony internetowej prokuratura ponownie umorzyła postępowanie” – informuje adw. Damian Konieczny z biura prawnego OIL w Gdańsku i dodaje:

– Po raz kolejny okazuje się, że z uwagi na daleko posuniętą anonimowość autorów internetowych wypowiedzi, osoby poszkodowane mają ograniczone możliwości ochrony swoich praw. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku będzie jednak w dalszym ciągu występować w obronie lekarzy bezprawnie szkalowanych w Internecie oraz dążyć do ustalenia i ewentualnego ukarania sprawców takich czynów.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.