Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Udar u zainfekowanych COVID-19 cięższy w przebiegu

Źródło: Sciencedaily/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 27.05.2020
 
 
Odsetek udarów u pacjentów z COVID-19 jest relatywnie niski, ale więcej ich występuje u osób młodych i zazwyczaj są poważniejsze w konsekwencjach niż u tych, którzy pozostają wolni od koronawirusa, wynika z badań opublikowanych w Stroke, czasopiśmie American Stroke Association będącej działem American Heart Association.
Badacze zaraportowali kluczową demograficzną i kliniczną charakterystykę pacjentów, którzy zachorowali na udar niedokrwienny związany z infekcją COVID-19 oraz otrzymali opiekę w jednym ze szpitali w Nowym Jorku.

Podczas badania w okresie od 15 marca do 19 kwietnia 2020 roku spośród 3,556 hospitalizowanych pacjentów z diagnozą COVID-19, u 32, czyli 0,9 procent wystąpił udar niedokrwienny. Porównano tych 32 pacjentów przyjętych z udarem i COVID-19 do tych przyjętych jedynie z udarem. Co się okazało? Chorujący zainfekowani koronawirusem byli młodsi, średnio w wieku 63 lata wobec 70 lat tych bez koronawirusa, ich udar był cięższy w przebiegu, mieli większe zakrzepy, częściej otrzymywali leczenie przeciwkrzepliwe, częściej występował u nich udar o nieznanej etiologii (65 procent versus 30,4 procent), pojawiało się u nich wyższe ryzyko zgonu po wypisaniu ze szpitala (63,6 procent versus 9,3 procent).

U pacjentów zakażonych koronawirusem rzadziej występowało wyższe ciśnienie krwi, choć odsetek ostrego udaru u chorych z infekcją był niższy w szpitalach w Nowym Jorku niż wynikało to z badan prowadzonych w Chinach. Jedną z przyczyn mogą być różnice etniczne, ale również może być tak, że nie u wszystkich taki udar zdiagnozowano poprawnie, ponieważ rozpoznanie stanowi prawdziwe wyzwanie u tych, którzy są krytycznie chorzy z powodu zakażenia COVID-19. Na to zjawisko wskazuje lider badania Shadi Yaghi z NYU Grossman School of Medicine.

- Trudno jest uściślić dokładną przyczynę udarów u pacjentów z COVID-19, jednakże większość z nich wydaje się mieć zaburzone krzepnięcie krwi – mówi Yaghi. – Dodatkowe badania są potrzebne w celu określenia, czy podawanie leczenia przeciwkrzepliwego jest użyteczne u pacjentów z COVID-19 – dodaje.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe