Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Udowodnione nefroprotekcyjne działanie kanagliflozyny
Źródło: DM/www.thelancet.com
Autor: Marta Koblańska |Data: 01.10.2018
 
 
Flozyny są bardzo skuteczną grupą leków przeciwcukrzycowych (niestety, są także dość drogie). Udowodniono już istotne zmniejszenie częstości zdarzeń sercowo-naczyniowych przy zastosowaniu kanagliflozyny (badanie CANVAS). Niedawno na łamach the Lancet opublikowano wyniki badania na temat korzyści nefroprotekcyjnych dzięki zażywaniu tego leku.
Program badań CANVAS składał się z dwóch randomizowanych badań z podwójnie ślepą próbą, w których oceniono skuteczność kanagliflozyny w porównaniu z placebo u pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 2, którzy byli obciążeni wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Badania przeprowadzono w 667 ośrodkach w 30 krajach; objęły one osoby z cukrzycą typu 2 i HbA1c wynoszącą 7-10,5% w wieku co najmniej 30 lat, z objawową miażdżycą w wywiadzie lub w wieku co najmniej 50 lat i co najmniej dwoma czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego. Pacjenci (w 1. etapie projektu CANVAS) zostali losowo przydzieleni (w stosunku 1:1:1) do otrzymywania 300 mg kanagliflozyny, 100 mg kanagliflozyny lub placebo raz na dobę. Z kolei uczestnicy projektu CANVAS-R otrzymywali losowo (1:1) kanagliflozynę lub placebo; początkowa dawka kanagliflozyny wynosiła 100 mg na dobę, z opcjonalnym zwiększeniem do 300 mg od 13. tygodnia. (Ciekawostka - uczestnicy i personel badawczy byli zamaskowani podczas całego okresu przeprowadzania badań; stanowi to dodatkowy element randomizacji). Oceniano podwajanie stężenia kreatyniny w surowicy, schyłkową niewydolność nerek lub zgon z przyczyn nerkowych, a także roczne zmniejszenie szacowanej szybkości filtracji kłębuszkowej (eGFR) i zmiany stosunku wskaźnika albumina/kreatynina.

W sumie 10 142 uczestników losowo przydzielono do grupy otrzymującej kanagliflozynę lub placebo. Złożony wynik długotrwałego podwojenia stężenia kreatyniny w surowicy, schyłkowej choroby nerek i zgonu z przyczyn nerkowych występował rzadziej w grupie z kanagliflozyną w porównaniu z grupą placebo. Roczny spadek eGFR był wolniejszy (różnica między grupami 1,2 ml/min na 1,73 m2 rocznie, 95% CI 1,0-1,4), a średnia wartość wskaźnika albumina/kreatynina była o 18% niższa (95% CI,16-20) u uczestników leczonych kanagliflozyną niż u pacjentów otrzymujących placebo. Ciężkie zdarzenia niepożądane związane z układem wydalniczym były podobne między grupami kanagliflozyny i placebo (2,5 vs 3,3 na 1000 tzw. pacjentolat, HR 0,76, 95% CI 0,49-1,19).

Wyniki programu CANVAS wskazują zarówno na zmniejszenie częstości incydentów sercowo-naczyniowych, jak i działania nefroprotekcyjnego kanagliflozyny, co dla pacjentów obciążonych cukrzycą stanowi niebagatelne znaczenie. Link
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe