Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

W leczeniu stabilnej dławicy piersiowej można skutecznie stosować akupunkturę

Źródło: DM/JAMA; NCBI
Autor: Marta Koblańska |Data: 08.08.2019
 
 
Stabilna dławica piersiowa świadczy o niedostatecznej perfuzji mięśnia sercowego w przypadku zwiększonego wysiłku fizycznego bądź stresu emocjonalnego. Farmakoterapia oraz zmiana stylu życia mają zapobiegać występowaniu objawów oraz chronić przed powikłaniami do zgonu włącznie. Okazuje się, że częstość epizodów bólu dławicowego można zredukować stosując... akupunkturę. Takie wieści przyniosła publikacja, która ukazała się na łamach The JAMA Internal Medicine.
Medycyna oparta na dowodach nie zna tematów tabu - wieloośrodkowy zespół chińskich naukowców zbadał, czy stosowanie akupunktury przynosi korzyści pacjentom chorującym na dławicę piersiową stabilną. W 5 ośrodkach klinicznych przeprowadzono randomizowane badanie, do którego zakwalifikowano 404 pacjentów między 35. a 80. rokiem życia i którzy doświadczali bólu dławicowego co najmniej 2 razy w tygodniu. Populację podzielono na 4 grupy: w pierwszej akupunkturę stosowano w miejscu odczuwania bólu, w drugiej akupunktura była wykonywana w miejscach niebolesnych, w trzeciej zastosowano tzw. akupunkturę pozorną, a w czwartej nie podjęto żadnej interwencji. Akupunkturę (każdą z wymienionych form) wykonywano 3 razy w tygodniu przez 4 tygodnie, a każda z sesji (ok. 30-minutowa) była przeprowadzana przez terapeutów posiadających duże doświadczenie. Każdy uczestnik był jednocześnie poddawany farmakoterapii zgodnej z wytycznymi AHA.

Okazało się, że wśród osób poddawanych akupunkturze w miejscach bólowych po 16 tygodniach istotnie rzadziej dochodziło do występowania epizodów bólu dławicowego. Redukcję wykazano w porównaniu do osób poddawanych akupunkturze w miejscach niebolesnych (różnica 4,07, p<0,001), akupunkturze pozornej (różnica 5,18, p<0,001) i braku interwencji (różnica 5,63, p<0,001). Wątpliwości nie budzi bezpieczeństwo, gdyż odnotowano zaledwie 16 przypadków wystąpienia zdarzeń niepożądanych, z czego wszystkie okazały się co najwyżej umiarkowane.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że akupunktura była przeprowadzana przed doświadczony personel oraz stosowano ją jedynie jako uzupełnienie farmakoterapii. W tym kontekście wydaje się ona ciekawą, bezpieczną i skuteczną opcją uzupełniającą u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe