Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wydłużenie czasu na zastosowanie trombolizy u pacjentów z udarem niedokrwiennym: wyniki meta-analizy

Źródło: Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 14.09.2020
 
 
Na łamach Lancet ukazał się przegląd systematyczny z meta-analizą randomizowanych badań klinicznych, w którym stosowano trombolizę u pacjentów z udarem niedokrwiennym pomiędzy 4,5, a 9-tą godziną od wystąpienia objawów oraz w przypadku obudzenia się z objawami udaru (tak zwany „wake-up stroke”).
Badacze uzyskali dane poszczególnych pacjentów z trzech badań klinicznych o akronimach: EXTEND, ECASS4-EXTEND i EPITHET. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów, u których funkcjonowanie oceniane za pomocą zmodyfikowanej skali Rankina wynosiło 0 lub 1 (doskonałe funkcjonowanie) w trzecim miesiącu od udaru. Ponadto oceniono częstość występowania objawowych udarów krwotocznych oraz 30-dniową śmiertelność.

W sumie w trzech badaniach 213 pacjentów otrzymało alteplazę, a 201 placebo. Odsetek pacjentów, którzy osiągnęli pierwszorzędowy punkt końcowy wynosił 36% dla grupy interwencyjnej i 29% dla grupy placebo (OR=1,86; 95% CI: 1,15-2,99). Zastosowanie alteplazy było związane z częstszym występowaniem objawowego udaru krwotocznego (5% versus 0,5%; OR=9,7; 95% CI: 1,23-76,55). Odsetek pacjentów, którzy umarli w ciągu trzech miesięcy w obu grupach badawczych nie różnił się statystycznie (OR=1,55; 95% CI: 0,81-,96).

Zastosowanie alteplazy po 4,5 godzinach od wystąpienia objawów lub w przypadku pacjentów, którzy obudzili się z objawami udaru pozwalało na osiągnięcie lepszego funkcjonowania po trzech miesiącach w porównaniu z placebo. Pacjenci leczeni alteplazą częściej doświadczali objawowego udaru krwotocznego, jednakże wydaje się, że leczenie nie wpłynęło na śmiertelność.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.