Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Wytyczne dla zawodu podiatry coraz bliżej

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 24.06.2022
 
 
Tagi: podiatra
Najpóźniej do 31 sierpnia zespół powołany zarządzeniem ministra zdrowia opracuje kwalifikacje i zadania dla zawodu podiatry. Na te regulacje lekarze czekają od dawna.
W czerwcu bieżącego roku Ministerstwo Zdrowia powołało zespół, którego celem jest przygotowanie kwalifikacji i zadań zawodowych dla zawodu podiatry.

Oprócz przedstawicieli resortu w skład zespołu weszli konsultant krajowy w dziedzinie angiologii, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii naczyniowej, a także przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Stowarzyszenia Podiatrów i Podologów oraz Polskiego Towarzystwa Podologicznego.

Kwestia uregulowania kwalifikacji tego zawodu jest poruszana od dawna. W Polsce zawody podologa i podiatry nie są sklasyfikowane. Zdarza się, że niektóre osoby wykonują je nawet po kilkudniowych kursach. Postulat wprowadzenia standaryzacji kształcenia i wprowadzenia europejskich standardów edukacyjnych jest podnoszony od kilku lat.

W 2017 roku powstało Stowarzyszenie Podiatrów i Podologów, które bierze udział w legislacji zawodu i systemu kształcenia. Pod koniec 2019 roku został założony Parlamentarny Zespół ds. Podiatrii, Podologii i Kosmetologii, w ramach którego wypracowano podstawowe założenia.

Osoba wykonująca zawód podologa powinna ukończyć szkołę policealną i zajmować się prowadzeniem profilaktyki z zakresu schorzeń stóp i wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych stóp u dzieci i dorosłych oraz u pacjentów z cukrzycą.

Rekomenduje się, aby gabinety podologiczne znajdowały się w każdym POZ, w poradniach diabetologicznych, domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, sanatoriach. Z podologami powinny również współpracować poradnie chirurgiczne, reumatologiczne, dermatologiczne, ortopedyczne oraz szpitale.

Z kolei podiatrzy muszą być specjalistami po studiach, ich wiedza ma pozwolić na samodzielną wstępną diagnostykę, leczenie i terapię chorób metabolicznych, geriatrycznych oraz cywilizacyjnych (prowadzenie pacjenta wysokiego ryzyka w chorobach przewlekłych, działania profilaktyczne, np. stopa cukrzycowa, RZS, ŁZS i inne), a także wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych w obrębie stopy.

Zgodnie z planem zespół ministerialny zakończy swoją działalność po opracowaniu kwalifikacji i zadań zawodowych dla zawodu podiatry nie później niż do 31 sierpnia 2022 br.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.