Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Z recept powinien zniknąć zapis „nie zamieniać”

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Sejm RP
Do ministra zdrowia wpłynęła interpelacja poselska zawierająca pytanie o plany dotyczące zmian we wzorze recepty lekarskiej. Czy resort przewiduje usunięcie możliwości blokowania przez lekarzy wyboru zamienników leków?
Obecnie ustawa Prawo farmaceutyczne zawiera przepis, który daje lekarzowi możliwość zablokowania w aptece zamiany leku na jego tańszy odpowiednik.

Poseł Kazimierz Matuszny skierował do ministra zdrowia zapytanie o postęp planowanych zmian.

Parlamentarzysta przypomniał, że wymienne stosowanie leków może się odbywać wyłącznie na skutek decyzji lekarza prowadzącego oraz za zgodą chorego. Dlatego, w ocenie Kazimierza Matusznego, dla lepszej informacji pacjenta i czytelności recepty warta rozważenia jest kwestia, aby wypisujący receptę lekarz obligatoryjnie umieszczał informację o możliwości wydania zamiennika.

Poseł pyta wprost, czy resort zdrowia przewiduje wprowadzenie zmian do wzoru recept lekarskich, tak aby zawierały dane o możliwości bądź braku możliwości stosowania zamienników zapisywanych leków?

Pytanie nawiązuje do projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej, w której znalazły się zmiany dotyczące zapisu „nie zamieniać” z lipca 2021 r. Resort zdrowia zaproponował wówczas usunięcie art. 96a ust. 1d pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne. Oznacza to, że lekarze mieliby stracić prawo do uniemożliwiania wydawania w aptekach zamienników.

Ministerstwo Zdrowia tłumaczyło, że ta regulacja jest nadużywana przez lekarzy, którzy wypisują droższe leki, pozbawiając pacjenta wyboru w aptece produktu, do którego nie musiałby dopłacać albo który byłby najtańszym lekiem. Obecnie osoba realizująca receptę, ma obowiązek poinformowania pacjenta o możliwości nabycia tańszego odpowiednika leku z recepty, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej lub postaci farmaceutycznej zbliżonej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym. Apteka ma obowiązek posiadać ten lek. Jednak w sytuacji wyraźnego zaznaczenia na recepcie „nie zamieniać” lub „NZ”, farmaceuta takiego obowiązku nie ma.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.