Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Zamienniki leków przeciwzakrzepowych – informacja MZ

Udostępnij:

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie ordynacji i wydawania odpowiedników doustnych leków przeciwzakrzepowych nowej generacji zawierających dabigatran oraz leków z rywaroksabanem.

  • Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi cen leków oraz wysokości dopłat pacjentów do leków refundowanych
  • Chodzi szczególnie o doustne leki przeciwzakrzepowe nowej generacji refundowane w ramach grupy limitowej 22.0 – Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych
  • Resort zaznacza, że szerszy katalog dostępnych leków umożliwia osobom uprawnionym do wypisywania recept dostosowanie opcji terapeutycznej adekwatnej do możliwości finansowych pacjentów

Jak wyjaśnia resort zdrowia, zakończenie okresu ochrony patentowej i wyłączności rynkowej powoduje utratę uprzywilejowanej, monopolistycznej pozycji rynkowej produktu oryginalnego. W odniesieniu do leków refundowanych, wiąże się z tym również obniżenie ceny (tzw. erozja cenowa) w danej grupie limitowej spowodowane ustawowymi mechanizmami zachodzącymi w przypadku leków, w stosunku do których upłynął okres ochrony patentowej.

– Sukcesywne obejmowanie refundacją kolejnych odpowiedników leków oryginalnych pozwala na optymalizację wydatków NFZ, ale przede wszystkim zapewnia pacjentom dostęp do znacznie tańszych leków przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu skuteczności i bezpieczeństwa terapii – podaje MZ.

Resort zaznacza, że proces zwiększania, poszerzania dostępności do generycznych produktów leczniczych ma szczególne znacznie w kontekście wysokokosztowych terapii, których finansowanie niejednokrotnie skutkuje po stronie pacjenta rezygnacją z zakupu części lub wszystkich leków zaleconych przez lekarza.

Ministerstwo podkreśla, że szerszy katalog dostępnych leków sprawia, że osoby uprawnione do wypisywania recept mogą dostosowywać opcje terapeutyczne adekwatnie do możliwości finansowych pacjentów. Dodaje, że z perspektywy osoby wystawiającej receptę istotne jest poznanie potrzeb oraz możliwości danego pacjenta bez ograniczania się wyłącznie do aspektów klinicznych.

– Racjonalizacja zalecanej farmakoterapii pod względem możliwości finansowych przynosi wymierne korzyści wszystkim zaangażowanym w proces terapeutyczny, bowiem indywidualizacja terapii z uwzględnieniem czynników ekonomicznych bezpośrednio wpływa na utrzymanie odpowiedniej adherencji terapeutycznej – compliance. Zatem preskrypcja produktu, którego cena nie stanowi bariery uniemożliwiającej zakup w aptece, pozytywnie wpływa na przestrzeganie zasad i zaleceń lekarskich w stosunku do prowadzonego leczenia – tłumaczy ministerstwo.

Jak wskazuje resort, uzupełnieniem systemu w zakresie zapewnienia pacjentom dostępu do tańszych leków jest zobowiązanie osoby wydającej lek w aptece do poinformowania pacjenta o możliwości zakupu zamiennika leku przepisanego przez lekarza w niższej cenie. Ponadto, jak dodaje, osoba wydająca lek przepisany na recepcie może wydać zamiennik nieobjęty refundacją ze 100-proc. odpłatnością, przy zachowaniu tej samej substancji czynnej, dawki oraz postaci farmaceutycznej.

– Warunkiem do zmiany leku przepisanego na recepcie jest również zgoda pacjenta. Tym samym osoby wydające lek w aptece są kolejnym ogniwem mającym wpływ na potencjalne zmniejszenie bariery finansowej i włączenie pacjenta w proces podejmowania decyzji dotyczących leczenia – wskazuje MZ w komunikacie.

W odniesieniu do doustnych leków przeciwzakrzepowych nowej generacji resort zdrowia podaje, że od 1 listopada 2023 r. refundacją został objęty pierwszy odpowiednik leku Pradaxa (dabigatran) – lek Telexer, natomiast od 1 kwietnia 2024 r. na liście refundowanych leków obecny jest kolejny odpowiednik, produkt Daxanlo. Jednocześnie w sprzedaży aptecznej ze 100-proc. odpłatnością dostępne są odpowiedniki leku Xarelto (rywaroksaban), których ceny, pomimo odpłatności pełnopłatnej, są znacząco niższe w porównaniu z lekiem oryginalnym.

MZ informuje, że Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Polski uwzględnia aktualnie 15 leków zawierających substancję czynną dabigatran oraz 35 leków zawierających substancję czynną rywaroksaban, które są dostępne w aptekach ze 100-proc. odpłatnością. Tym samym, pomimo braku obecnie większości z tych leków w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, możliwe jest istotne obniżenie kosztów terapii produktami zawierającymi dabigatran i rywaroksaban – czytamy w komunikacie ministerstwa.

Menedzer Zdrowia linkedin

 
123RF
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.