Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Zapotrzebowanie na rehabilitację na świecie

Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32340-0
Na łamach czasopisma "Lancet" ukazała się analiza danych z Global Burden of Disease Study, której celem było oszacowanie odsetka populacji świata, który wymaga rehabilitacji.
Badacze w swojej analizie uwzględnili 25 chorób i zaburzeń, które można wyleczyć lub ich przebieg ulega złagodzeniu dzięki zastosowaniu właściwej rehabilitacji. Wśród tych jednostek chorobowych były między innymi: ból pleców, ból szyi, choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, schizofrenia oraz niewydolność serca. We wcześniejszych pracach oszacowano dla tych jednostek liczbę lat przeżytych z niepełnosprawnością (ang. years of life lived with disability).

W 2019 roku 2,4 mld mieszkańców Ziemi cierpiało z powodu chorób i dolegliwości, które można złagodzić dzięki rehabilitacji. Od 1990 roku do 2019 roku zapotrzebowanie na rehabilitację wzrosło o 63%. Najczęstszą dolegliwością był ból grzbietu w okolicy lędźwiowo-krzyżowej, który dotyczył 1,7 mld ludzi na świecie. W przypadku Polski najczęstszą dolegliwością wymagającą rehabilitacji był stan po złamaniach.

Nawet 1/3 ludzi na Ziemi może mieć choroby i dolegliwości, które mogą być złagodzone dzięki rehabilitacji. Oznacza to, że zapotrzebowanie na rehabilitację może być dużo większe niż się powszechnie uważa.

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.