Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Zwiększona stawka dla ośrodka podstawowej opieki zdrowotnej

Źródło: Katarzyna Lechowicz-Dyl/PAP
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 10.09.2022
 
 
Program pilotażowy, którego celem jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej zostanie rozszerzony o kolejne województwa. Ministerstwo Zdrowia skierowała do konsultacji projekt w tej sprawie, m.in. zwiększono stawkę za skierowanie świadczeniobiorcy do kwalifikacji do programu pilotażowego.
Pilotaż realizowany jest obecnie w województwie mazowieckim, a na mocy zmienionego rozporządzenia zostanie rozszerzony o województwa: dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie.

W uzasadnieniu projektu wskazano, opierając się na danych Głównego Urzędu Statystycznego, że wybrano województwa o największej liczbie ludności.

W związku z rozszerzeniem obszaru realizacji programu pilotażowego o nowe województwa zmieniono strukturę sieci kardiologicznej poprzez wprowadzenie krajowego ośrodka koordynującego. Zadania te będzie realizował Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

W ocenie skutków regulacji projektu wskazano, że oczekiwanym efektem pilotażu będzie wypracowanie skutecznego modelu opieki nad świadczeniobiorcami, u których postawiono rozpoznanie nadciśnienia tętniczego opornego i wtórnego, niewydolności krążenia, nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu i przewodzenia lub wad serca zastawkowych w ramach sieci kardiologicznej.

Projektowana regulacja rozszerza katalog podmiotów, mogących kierować świadczeniobiorcę na kwalifikację do programu pilotażowego o poradnię kardiologiczną, oddział o profilu kardiologicznym lub oddział o profilu chorób wewnętrznych. Ponadto projekt zwiększa do 50 zł kwotę dla ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej za skierowanie świadczeniobiorcy do kwalifikacji do programu pilotażowego.

Tytuł pochodzi od redakcji.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.