Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Mamy wpływ na prawidłowy rozwój płuc u najmłodszych

Udostępnij:

Wiele czynników wpływa na podatność na infekcje układu oddechowego u dzieci, a same infekcje natomiast upośledzają rozwój płuc – przekonuje o tym najnowsza publikacja z prestiżowego „The Lancet Child & Adolescent Health”.

Wczesne dzieciństwo to kluczowy okres, który decyduje o zdrowiu w skali długofalowej. Rozwój płuc w tym okresie pozwala oszacować czynność narządu, jaką osiągnie dziecko w wieku dorosłym, oraz zachorowalność i śmiertelność w ciągu całego życia. Dlatego oparta na dowodach znajomość czynników w sposób wymierny wpływających na proces wzrastania i dojrzewania układu oddechowego odgrywa niebagatelną rolę w praktyce podstawowej opieki zdrowotnej.

Zespół naukowców z Republiki Południowej Afryki dokonał prospektywnej obserwacji 966 dzieci od urodzenia do ukończenia 5. roku życia, poddając je corocznej ocenie czynności płuc.

Jednocześnie gromadzono inne dane w postaci liczby i nasilenia epizodów zakażeń dolnych dróg oddechowych, statusu socjoekonomicznego i palenia rodziców, a także dane okołoporodowe. Czynność płuc mierzono za pomocą oscylometrii, pętli objętości przepływu oddechowego i indeksu klirensu płuc.

Zakażenia dolnych dróg oddechowych wystąpiły u 50,1 proc. dzieci, a mediana wynosiła 2 epizody na każde dziecko. Udowodniono, że tego typu infekcje są niezależnie powiązane z upośledzoną trajektorią czynności płuc, o czym świadczy mniejsza podatność (o mniej więcej 6 proc.), większa oporność (o 3 proc.) i wyższa bazowa częstość oddechów w ciągu 5 lat. Co więcej, dodatkowy wpływ na parametry czynnościowe płuc występował przy każdym kolejnym zapaleniu płuc i/lub zapaleniu oskrzelików.

Najsilniejsze powiązanie wykazano dla infekcji wywołanych syncytialnym wirusem oddechowym (RSV), dla których powyższe zależności wiązały się z dodatkowymi 3 procentami. Czynniki matczyne, w tym obecność alergii, palenia tytoniu i zakażenia wirusem HIV również były powiązane ze zmienionym rozwojem płuc, podobnie jak przedwczesny poród, niska masa urodzeniowa, płeć żeńska i pochodzenie z mniej zamożnego gospodarstwa domowego.

Widać zatem, że kilka powyższych czynników jest modyfikowalnych, co sprawia, że na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej istnieje duże pole do optymalizacji warunków dla rozwoju płuc najmłodszej populacji.

Pulmonologia subskrybuj newsletter

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.