Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czy profilaktyczna radioterapia OUN wydłuża przeżycie u pacjentów z miejscowo zaawansowanym NDRP?

Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2728245 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fonc.2018.00241/full Damian Matusiak
Autor: Marta Koblańska |Data: 19.03.2019
 
 
Istnieją dowody na skuteczność profilaktycznej radioterapii mózgu w przebiegu niedrobnokomórkowego raka płuca w zakresie redukcji częstości występowania przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego, co podsumowała metaanaliza na łamach Fontiers in Oncology.
RTOG 0214 było randomizowanym badaniem klinicznym fazy 3 sprawdzającym skuteczność profilaktycznej radioterapii mózgu w stosunku do postępowania wyczekującego u osób ze stadium III niedrobnokomórkowego raka płuca; odbyło się ono w 291 instytucjach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i na całym świecie. Do badania ostatecznie zakwalifikowano 340 pacjentów, w tym 127 kobiet i 213 mężczyzn; mediana wieku wyniosła 62 lata, a mediana follow-upu wynosiła 2,1 roku dla wszystkich pacjentów i 9,2 roku dla pacjentów którzy żyli w momencie zakończenia analiz.

Okazało się, że w grupie badawczej nie zaobserwowano istotnego statystycznie wydłużenia wskaźnika przeżyć całkowitych (HR 0,82, p=0,12); w grupie pacjentów niepoddanych leczeniu chirurgicznemu uzyskano jednak niewielką poprawę przeżycia całkowitego. Uzyskano korzyści w zakresie przeżycia wolnego od choroby (HR 0,76, p=0,03) oraz redukcji częstości występowania przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego (HR 0,43, p=0,003). Zaobserwowano, że przerzuty występowały częściej u pacjentów poniżej 60. roku życia oraz u tych z gruczolakorakiem lub rakiem wielkokomórkowym.

Czy badane postępowanie okaże się standardem postępowania? Z pewnością potrzebne są kolejne prace. Być może przyszłe rekomendacje co do stosowania profilaktycznej radioterapii mózgu w przebiegu miejscowo zaawansowanego NDRP nie obejmą wszystkich pacjentów, lecz poszczególne podgrupy mogące uzyskać wymierne korzyści.

Link do metaaalizy tutaj
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe