Archiwum

Najnowsze wytyczne ESMO na temat leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca

Udostępnij:
W czasopiśmie „Annals of Oncology” została opublikowana najnowsza aktualizacja wytycznych ESMO dotyczących leczenia przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) bez mutacji genetycznych.
Jest to pierwsza od prawie 3 lat aktualizacja wytycznych dotyczących NDRP. Oficjalna publikacja została sfinalizowana we wrześniu 2022 r., przed kongresem ESMO, zatem w wytycznych nie znajdziemy danych z 5-letnich obserwacji OS badania KEYNOTE 189 oraz KEYNOTE 407.

Pembrolizumab – standardowy wybór leczenia
W zaktualizowanych wytycznych została szeroko omówiona terapia pembrolizumabem, który obecnie jest zalecany jako standardowy wybór leczenia u pacjentów z przerzutowym NDRP bez mutacji genetycznych.

W monoterapii w pierwszej linii leczenia (1LL) dla ekspresji PD-L1 ≥50 proc., na podstawie danych KEYNOTE-024, ESMO wskazuje pembrolizumab jako pierwszą opcję terapeutyczną z najwyższą oceną dowodów I, A oraz z najwyższą oceną 5 ESMO-MCBS. Wszystkie inne opcje monoterapii lub terapii skojarzonej wymienione zostały jako alternatywy dla pembrolizumabu z ogólnie niższymi wynikami ESMO-MCBS.

W przypadku terapii skojarzonej 1LL niezależnie od ekspresji PD-L1 wytyczne stwierdzają:
– w niepłaskonabłonkowym raku niedrobnokomórkowym z przerzutami za standardową opcję leczenia należy uznać pembrolizumab w skojarzeniu z pemetreksedem platyną (ChT), na podstawie wyników badania KEYNOTE-189 (I, A, MCBS 4),
– u pacjentów z przerzutowym płaskonabłonkowym NDRP standardowym wyborem leczenia jest połączenie pembrolizumabu z karboplatyną i (nab)-paklitakselem (I, A, MCBS 4). Wyniki badania KEYNOTE-407.

Aktualizacja wytycznych ESMO umacnia zatem wartość pembrolizumabu jako standardowego wyboru u pacjentów z zaawansowanym NDRP.

W ramach programu lekowego B.6 pembrolizumab jest refundowany w pierwszej linii leczenia chorych z NDRP, niezależnie od poziomu ekspresji PD-L1 w monoterapii (dla ekspresji PD-L1 ≥50 proc.) oraz w skojarzeniu z chemioterapią (dla ekspresji PD-L1 <50 proc.).

Annals of Oncology: „Non-oncogene addicted metastatic non-small-cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up†”

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.