Wyślij
Udostępnij:
 
 

Ganetespib u leczeniu drugiej linii u chorych na zaawansowanego raka płuca.

Źródło: Ramalingam SS i wsp. A randomized study of ganetespib, a heat shock protein 90 inhibitor, in combination with docetaxel versus docetaxel alone for second-line therapy of lung adenocarcinoma (GALAXY-1). J Clin Oncol 31, 2013 (suppl; abstr CRA8007).
Autor: Dr Mackiewicz |Data: 16.06.2013
 
 
Podczas tegorocznego spotkania ASCO (American Society of Clinical Oncology) 2013 przedstawiono wyniki badania II fazy (GALAXY-1) oceniającego skuteczność ganetepsidu skojarzonego z docetakselem w porównaniu do samego docetakselu u chorych zaawansowanego (IIIB-IV) raka gruczołowego płuca.
Ganetespib jest inhibitorem białka szoku cieplnego 90 (Heat Shock Protein 90 – HSP 90). Do badania zakwalifikowano 255 chorych prezentujących stopień sprawności ECOG 0-1, u których doszło do niepowodzenia leczenia pierwszej linii. W jednym ramieniu badania chorzy otrzymywali docetaksel (DXL) w dawce 75 mg/m2 co 3 tygodnie. W drugim ganetespib w dawce 150 mg/m2 w dniu 1 i 15 w 3-tygodniowym cyklu leczenia oraz DXL w w/w schemacie leczenia.
Mediana przeżycia wolnego od progresji (PFS – progression free survival) była statystycznie dłuższa u chorych leczonych ganetespibem – 4,5 vs 3,2 miesięcy. Również mediana przeżycia całkowitego (OS – overall survival) była istotnie dłuższa u chorych otrzymujących ganetespib z DXL niż w przypadku DXL podawanego samodzielnie – 9,8 vs 7,4 miesiące. U chorych, u których rozpoczęto terapię po ponad 6 miesiącach od momentu rozpoznania zaawansowanej choroby różnica w zakresie median PFS oraz OS pomiędzy obydwoma grupami była jeszcze większa – 5,4 vs 3,4 miesięcy oraz 10,7 vs 6,4 miesięcy.
Odsetki powikłań 3 i 4 stopnia były zbliżone w obu grupach, poza gorączka neutropeniczną, która występowała częściej u chorych leczonych ganetespibem z DXL.
Obecnie toczy się badanie III fazy (GALAXY-2) oceniające skuteczność ganetespib z DXL u chorych w drugiej linii leczenia, u których upłynęło ponad 6 miesięcy od momentu rozpoznania choroby zaawansowanej.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe