e-Akademia Raka Płuca
Płuco i opłucna
 

Inhibitory szlaku ROS-1 w programie lekowym raka płuca – teraźniejszość i oczekiwana przyszłość

Udostępnij:
Zapraszamy do obejrzenia wykładu prof. Dariusza M. Kowalskiego na temat Inhibitorów szlaku ROS-1 wygłoszonego podczas ostatniego webinaru poświęconego programom lekowym w raku płuca.
W swoim wykładzie prof. Kowalski przedstawia stan obecny oraz omawia wyniki najnowszych badań z wykorzystaniem leków ukierunkowanych molekularnie w leczeniu raka płuca z rearanżacją w genie ROS-1.

Aktualne zalecenia ESMO w przypadku raka niepłaskonabłonkowego z mutacją w genie ROS-1 oprócz dostępnego w Polsce od lat kryzotynibu rekomendują w I linii leczenia leki nowszej generacji: entrektynib, lorlatynib, repotrektynib. W Polsce dla pacjentów po niepowodzeniu terapii kryzotynibem, dostępna jest tylko chemioterapia. Wyniki badań z wykorzystaniem entrektynibu pokazują, że czas wolny od progresji choroby (PFS) wynosi 19 miesięcy, u chorych z przerzutami do OUN 13,6 miesiąca, u chorych bez przerzutów 26,3 miesiąca, a odsetek przeżyć 12 miesięcy (OS) wynosi 82 proc. Najnowsze badania z 2021 także potwierdziły wysokie wyniki skuteczności tego leku.

Kiedy więc i jaka sekwencja leczenia ROS-1 byłaby zasadna w ramach Programu Lekowego?
- Jeśli chodzi o progresję po leczeniu kryzotynibem, to myślę, że mogłyby być dostępne w programie lekowym entrektynib, lorlatynib i repotrektynib. Natomiast co zrobić, jeśli wybierzemy w pierwszej linii entrektynib, który rzeczywiście ma znakomite wyniki badań – co przytaczałem w swoim wykładzie? Myślę, że takie pytanie będzie bardziej zasadne, gdy wymienione leki, a chociażby entrektynib, trafią do programu lekowego – powiedział prof. Dariusz M. Kowalski, prezes Polskiej Grupy Raka Płuca.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.