Archiwum

Nowości w diagnostyce raka płuca ►

Udostępnij:
– Diagnostyka molekularna otwiera szeroko drzwi do optymalnego, skutecznego leczenia – stwierdziła prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. W Polsce markerami, które mają zastosowanie, są te w kierunku zmian w genach EGFR, ALK, ROS1, PD-L1.
Prof. Joanna Chorostowska-Wynimko omówiła standardy postępowania diagnostycznego zaawansowanej oraz wczesnej postaci niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP). Ekspertka zwróciła uwagę na pojawienie się nowych biomarkerów poświęconych pacjentom z mutacjami w obrębie genu KRAS oraz receptora HER2. Wytyczne National Comprehensive Cancer Network (NCCN) wskazują również na możliwości wykorzystania diagnostyki molekularnej i chorych z płaskonabłonkowym NDRP, zwłaszcza postaci mieszanej, u pacjentów młodszych, niepalących.

– Markerami, które mają duży potencjał – o których już powinniśmy zacząć myśleć – są te nakierowane na wysoką amplifikację w genie MET. Grupa cząsteczek jest już w badaniach klinicznych. Wstępne wyniki są bardzo obiecujące – oceniła prof. Chorostowska-Wynimko.

W Polsce szerokie profilowanie molekularne obejmuje cztery biomarkery, a w Stanach Zjednoczonych będzie ich więcej. Specjalistka zwróciła uwagę na potrzebę włączenia do badań ekspresji białka PD-L1. Dzisiaj nie jest ono objęte sekwencjonowaniem nowej generacji.

– Wskazane jest profilowanie panelami celowanymi, w przypadku raka płuca są to panele 50-genowe – stwierdziła prof. Joanna Chorostowska-Wynimko.

W Polsce markerami, które mają zastosowanie, są te w kierunku zmian w genach EGFR, ALK, ROS1, PD-L1.

Ekspertka omówiła też, dlaczego szerokie profilowanie ma sens, chociaż nie wszystkie terapie są dostępne w Polsce w pierwszej linii na zaawansowaną postać niedrobnokomórkowego raka płuca.

Prof. Chorostowska-Wynimko przedstawiła również nowy schemat diagnostyczny wczesnej postaci NDRP. Jego zastosowanie jest o tyle ważne, że w programie lekowym mamy dostęp do leczenia adjuwantowego.Wykład „Nowoczesna diagnostyka raka płuca" prof. Joanna Chorostowska-Wynimko przedstawiła podczas 14th International Conference of Contemporary Oncology organizowanej przez wydawnictwo Termedia.

 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.