Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Pacjenci z rakiem płuca nie otrzymują podstawowych informacji o diagnozie i terapii

Źródło: ESMO.
Autor: Monika Stelmach |Data: 19.03.2021
 
 
Tagi: ESMO, rak płuca
Według danych z 17 krajów, gdzie Global Lung Cancer Coalition (GLCC) przeprowadził badania, prawie jeden na pięciu pacjentów nie czuł się zaangażowany w podejmowanie decyzji dotyczących leczenia i opieki, a podobny odsetek uważał, że nigdy lub tylko czasami był traktowany z godnością i szacunkiem przez personel medyczny.
– Byłam zszokowana, że niektórzy ludzie nie wiedzieli, jaki mają rodzaj raka płuc. Skoro nie otrzymali tych informacji, jak mogliby zrozumieć opcje leczenia i świadomie podejmować decyzje dotyczące ich terapii. W momencie postawienia diagnozy powinni otrzymać informacje, pisemne lub w innej formie, o typie i stadium raka oraz potencjalnym planie leczenia, który mogą omówić ze specjalistami i rodziną – powiedziała Vanessa Beattie z Global Lung Cancer Coalition.

W badanej grupie 907 pacjentów z rakiem płuc, którzy odpowiedzieli na ankietę w styczniu 2020 roku, 574 (63 proc.) pochodziło z Europy. Spośród wszystkich respondentów 11 proc. nie wiedziało, jaki ma rodzaj raka płuc (13 proc. ), 19 proc. nie czuło się zaangażowanych w podejmowanie decyzji dotyczących ich leczenia i opieki (18 proc., a 11 proc. uważało, że nigdy lub tylko czasami byli traktowani z godnością i szacunkiem przez zespół terapeutyczny (9 proc. badanych).

Vanessa Beattie zasugerowała, że ​​chociaż usługi w zakresie raka mogą się różnić w Europie i na świecie, lekarze muszą nieustannie dążyć do poprawy opieki nad rakiem płuc i angażować pacjentów w terapię w celu zaspokojenia ich indywidualnych potrzeb.

– Wciąż istnieje piętno związane z rakiem płuc ze względu na jego powiązania z paleniem, ale każdy pacjent powinien zawsze powinien być traktowany z godnością i szacunkiem oraz mieć pozytywne doświadczenia związane z opieką w każdym miejscu, w którym jest leczony, w tym możliwość rozmowy o swoich obawach – powiedziała Beattie.

Dziewięć z 17 krajów, które wzięły udział w badaniu, to państwa europeskie: Bułgaria, Czechy, Dania, Irlandia, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania.

 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.