Wyślij
Udostępnij:
 
 
Radiochemioterapia w stadium I-II NDRP - korzyści czy straty?
Źródło: DM/https://www.jto.org/article/S1556-0864(18)33495-6/fulltext https://gis.gov.pl/zdrowie/postawy-polakow-do-palenia-tytoniu-raport-2017/ http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/raport_epidemia_16082010.pdf
Autor: Marta Koblańska |Data: 17.12.2018
 
 
W stopniu zaawansowania I-II raka płuca leczenie radioterapia w połączeniu z chemioterapią uzupełniającą przynosi lepsze efekty.
Rak płuca jest w Polsce najbardziej śmiertelnym z nowotworów. Wysoka częstość występowania (zwłaszcza wskutek palenia papierosów; aktywni palacze to w Polsce około 24% populacji...), objawowość dopiero w stadium zaawansowanym i agresywny przebieg przekładają się na bardzo wysoką liczbę zgonów. Z tego względu każdy mały krok ku poprawie rokowania może przyczynić się do uratowania wielu pacjentów.

Dokonano analizy wyników leczenia pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stopniu od I do II; porównano pacjentów leczonych radioterapią stereotaktyczną oraz radioterapią stereotaktyczną w połączeniu z adjuwantową chemioterapią. Warto dodać, iż w części przypadków II stadium zaawansowania pacjentów można leczyć chirurgicznie, lecz ze względu np. na choroby współistniejące nie można podjąć interwencji chirurgicznej i tym pacjentom proponuje się inne metody leczenia.

Dokonano analizy 11 836 pacjentów z NDRP w stadium I-II. Okazało się że w grupie pacjentów w stopniu T2bN0 mediana całkowitego czasu przeżycia wyniosła 24,2 miesięcy wśród osób leczonych radioterapią i chemioterapią adjuwantową i 16,5 miesiąca w grupie leczonej wyłącznie radioterapią stereotaktyczną (p<0,001). Osoby z NDRP w stopniu T3N0 charakteryzowały się medianą przeżycia 20,1 miesięcy, gdy były leczone RCTH i 13 miesięcy, gdy zastosowano tylko radioterapię (p<0,001). Dla guzów pierwotnych o wymiarach powyżej 4 cm i ujemnych regionalnych węzłach chłonnych mediana przeżycia wynosiła 19 miesięcy u osób leczonych RCTH i 15,9 miesięcy w grupie leczonej radioterapią (p<0,001). Co zaskakujące, odwrotne wyniki uzyskano w grupie pacjentów z guzem <4cm, gdzie całkowite przeżycie wyniosło odpowiednio 24,3 i 28,5 miesiąca (p<0,001).

Poza ostatnią wymienioną grupą pacjentów (guz <4 cm) wszystkie odniosły korzyść z adjuwantowej chemioterapii w zakresie przeżycia całkowitego i wydaje się, że takie postępowanie (w połączeniu z intensywnym leczeniem objawowym, w tym żywieniowym) jest obecnie jak najbardziej pożądane.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe