Wyślij
Udostępnij:
 
 

Solange Peters prezentuje uktualnione wyniki badania klinicznego ALEX

Źródło: ASCO, Solange Peters, opracowała Katarzyna Stencel
Autor: Maciej Chyziak |Data: 01.06.2020
 
 
Podczas tegorocznego kongresu ASCO zaprezentowano wyniki badania klinicznego ALEX dotyczące 5-cioletnich przeżyć chorych leczonych kryzotynibem i alektynibem. Mediana czasu przeżycia całkowitego (ang. overall survival, OS) chorych leczonych kryzotynibem wynosiła 57,4 miesiąca, natomiast mediana czasu przeżycia całkowitego chorych leczonych alektynibem nie została osiągnięta. Po pięciu latach obserwacji przy życiu pozostawało 45,5% chorych leczonych kryzotynibem i 62,5% chorych leczonych alektynibem.
Do badania klinicznego ALEX włączono chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania IIIB/IV z potwierdzoną rearanżacją w genie ALK.

Do badania włączano nieleczonych wcześniej chorych w stopniu sprawności ECOG 0-2, dopuszczano obecność bezobjawowych przerzutów w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Chorych w sposób losowy, w stosunku 1:1 przydzielono do ramienia otrzymującego ALK TKI I generacji, kryzotynib w dawce 250 mg dwa razy na dobę lub do ramienia otrzymującego ALK TKI II generacji, alektynib w dawce 600 mg dwa razy na dobę.
W badaniu wykazano istotne statystycznie wydłużenie mediany czasu do progresji choroby (ang. progression free survival, PFS) o blisko 2 lata w ramieniu z alektynibem (mPFS 10,9 miesiąca w ramieniu z kryzotynibem wobec 34,8 miesiąca w ramieniu z alektynibem, HR 0,43, 95% CI 0,32-0,58). Podczas tegorocznego kongresu ASCO zaprezentowano wyniki dotyczące czasu przeżycia całkowitego po dodatkowych 12 miesiącach obserwacji.

Mediana czasu obserwacji wynosiła 48,2 miesiąca dla alektynibu i 23,3 miesiąca dla kryzotynibu. Dane dotycząca czasu przeżycia całkowitego nie są jeszcze dojrzałe: mediana OS dla kryzotynibu wynosi 57,4 miesiąca, podczas gdy dla alektynibu nie została jeszcze osiągnięta.

Odsetek chorych, którzy pozostawali przy życiu po 5 latach od rozpoczęcia leczenia wynosił 62,5% w ramieniu z alektynibem i 45,5% w ramieniu z kryzotynibem.
U chorych, u których od początku stwierdzano przerzuty w obrębie OUN zastosowanie alektynibu wiązało się z redukcją ryzyka zgonu o 42% (HR 0,58) w porównaniu do kryzotynibu. Profil bezpieczeństwa alektynibu jest zgodny z dotychczasowymi wynikami badań klinicznych.

Jako wydawca serwisu eOnkologia, chcąc przybliżyć to co zostało opublikowane w czasie ASCO Virtual Meeting zapraszamy na omówienie wybranych badań, podczas webinarium TOP ASCO NEWS które odbędzie się 10.06 o godz. 20:00 połączymy się ze specjalistami i omówimy najnowsze, najbardziej spektakularne doniesienia z amerykańskiego kongresu.
Zarejestruj się już dziś, a my przypomnimy Ci o webinarium TOP ASCO NEWS >>>
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe