Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wzrost dwuletnich przeżyć całkowitych u pacjentów z zaawansowanym rakiem płuca

Źródło: AL
Autor: Aleksandra Lang |Data: 09.06.2016
 
 
Bristol-Myers Squibb opublikowała dane z dwuletnich przeżyć całkowitych, pochodzących z dwóch głównych badań klinicznych fazy trzeciej, oceniających niwolumab w porównaniu z docetakselem u uprzednio leczonych pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Niwolumab wykazuje poprawę dwuletnich przeżyć całkowitych, które były pierwszorzędowym punktem końcowym w obu badaniach.
W badaniu klinicznym CheckMate -057, prowadzonym wśród pacjentów z uprzednio leczonym niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, 29% pacjentów leczonych niwolumabem żyło po upływie dwóch lat (n=81/292) w porównaniu do 16% spośród pacjentów leczonych docetakselem (n=45/290) (HR: 0.75 [95% CI: 0.63, 0.91]). W badaniu klinicznym CheckMate -017, prowadzonym wśród pacjentów z uprzednio leczonym płaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, 23% pacjentów leczonych niwolumabem żyło po upływie dwóch lat (n=29/135) w porównaniu do 8% spośród pacjentów leczonych docetakselem (n=11/137) (HR: 0.62 [95% CI: 0.47, 0.80]). W badaniach -057 oraz -017, związane z leczeniem zdarzenia niepożądane wystąpiły odpowiednio u 71% oraz 61% pacjentów leczonych niwolumabem. Profil bezpieczeństwa stosowania niwolumabu w obserwacji 2-letniej był spójny z poprzednimi raportami z obu badań.
Powyższe dane zostały zaprezentowane podczas 52. dorocznego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) w Chicago w sobotę 4 czerwca.

“Powyższe, nowe dane z badań CheckMate -057 oraz -017, to solidne wyniki z randomizowanych badań 3 fazy, z najdłuższą do tej pory publikowaną obserwacją pacjentów w terapii inhibitorem punktu kontrolnego PD-1 w raku płuca, dla wszystkich typów histologicznych,” powiedział Hossein Borghaei, Szef Torakoonkologii, Fox Chase Cancer Center. “Dane prezentowane na spotkaniu podkreślają potencjał niwolumabu w poprawie długookresowych wyników dla pacjentów z tą wyjątkowo trudną do leczenia chorobą.”
Wyniki, które zostały zaprezentowane, objęły również dodatkowe badania w kierunku biomarkerów, które mogą pomóc przewidzieć wyniki leczenia niwolumabem.
Dr Nick Botwood, Szef ds. Rozwoju w obszarze terapii nowotworów Płuca, Głowy i Szyi, Bristol-Myers Squibb, komentuje, “Naszym podstawowym celem w badaniach immunoonkologicznych jest wydłużenie przeżycia i jakość życia pacjentów z rakiem płuca. Będziemy kontynuować wysiłki, aby w oparciu o głęboką naukową wiedzę oraz niezłomne zobowiązanie wobec pacjenta, doprowadzić do przełomu w leczeniu nowotworów. Dzisiaj, dane z badań CheckMate -057 oraz -017 poszerzają naszą wiedzę na temat potencjału niwolumabu w uzyskaniu znaczącej, trwałej poprawy przeżycia dla pacjentów z uprzednio leczonym przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca.”
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe