SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
ACR popiera biosymilary
 
Działy: Aktualności
Tagi: Biosymilary
American College of Rheumatology (ACR) opublikował nową białą księgę poświęconą biosymilarom "The Science Behind Biosimilars – Entering a New Era of Biologic Therapy," zawierająca kompleksowy przegląd naukowych, klinicznych, ekonomicznych zagadnień związanych z zastosowaniem leków biopodobnych, w tym skuteczność, konkurencyjności i opłacalności. Dokument zachęca do włączenia tych leków do planów leczenia pacjentów z chorobami reumatycznymi.
FDA zatwierdziła dziewięć leków biopodobnych, z których sześć jest przeznaczonych do leczenia chorób reumatycznych. W 2009 r. uchwalono w Stanach Zjednoczonych ustawa o konkurencji w dziedzinie biologii i innowacji (ustawa BPCI) w celu zmniejszenia kosztów leczenia i zwiększenia dostępu pacjenta do leków biologicznych. Wraz ze wzrostem stosowania leków biopodobnych pojawiła się szeroka dyskusja na temat zagadnień związanych z immunogenicznością i dostępem pacjentów do tego leczenia. Opracowano nowe zalecenia dotyczące praktyki klinicznej, oparte na zaleceniach FDA i sprawdzonym stosowaniu leków biopodobnych w Europie.

Autorzy podkreślają, że główną zaletą biopodobnego produktu referencyjnego jest niższy koszt, w związku z tym leki biopodobne mogą odegrać kluczową rolę w konkurencyjności leczenia. Jednak stopień, w jakim dostępność biopodobnych leków w USA obniży koszty terapii biologicznej, nie została jeszcze zauważona. Przeszkodami są kopie leków do leków biopodobnych, które są prawie tak samo kosztowne, jak leki referencyjne.

Autorzy artykułu mają nadzieję, że dalsze stosowanie leków biopodobnych poprawi dostęp pacjentów do leków biologicznych zapewniając wysoką jakości opiekę zdrowotną po niższych kosztach. Autorzy zalecają, aby reumatolodzy poszukiwali i zdobywali aktualna wiedzę na temat obowiązujących w tym zakresie regulacji i obecnie zatwierdzonych leków.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe