Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

ANCA zależne zapalenia naczyń w czasach epidemii COVID-19

Źródło: Gauckler P, Bettac EL, Nairz M i wsp. What comes after the lockdown? Clustering of ANCA-associated vasculitis: single-centre observation of a spatiotemporal pattern. Ann Rheum Dis. 2020
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 08.05.2021
 
 
Na łamach czasopisma „Annals of the Rheumatic Diseases” lekarze z ośrodka uniwersyteckiego w Insbrucku w Austrii donoszą o kumulacji przypadków występowania ANCA zależnego zapalenia naczyń.
Mimo iż jest to rzadka choroba, po okresie lockdownu w marcu i w kwietniu 2020 roku w kolejnych czterech miesiącach do 31.08.2020 w tym ośrodku postawiono rekordowo dużą liczbę rozpoznań ANCA zależnego zapalenia naczyń (n=14), podczas gdy w poprzednich latach notowano pojedyncze przypadki. U 8 chorych stwierdzono obecność przeciwciał pANCA, u 6 - cANCA , średnia wartość kreatyniny wynosiła 3.66 mg/dl, CRP 9.93mg/dl; OB 83mm/h. U 4 chorych było to zaostrzenie wcześniej rozpoznanej choroby. U większości pacjentów zastosowano w leczeniu dożylnie metyloprednizolon oraz rytuksymab.

Autorzy tego krótkiego doniesienia przytaczają dane opublikowane w ostatnim czasie przez specjalistów z Włoch również dotyczącej serii ciężkich przypadków aktywnego zapalenia naczyń - u 7 spośród 9 chorych konieczny był przeszczep nerki.

Wzrost liczby odnotowanych przypadków ANCA zależnego zapalenia naczyń można odnosić do późniejszego zgłaszania się chorych do lekarza w związku z pandemią – przyczyną był lęk przed zakażeniem, ale i w skutek utrudnionego dostępu do opieki medycznej, czy np. kłopotów z transportem. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na problem wpływu epidemii na leczenie innych niż COVID-19 chorób o poważnym rokowaniu. Opóźnienie w rozpoznaniu oraz wdrożeniu adekwatnej terapii, także w przypadku chorób reumatycznych, stwarza realne zagrożenie utraty życia lub trwałego uszczerbku zdrowia. Wczesne rozpoznanie choroby reumatycznej ma istotne znaczenie dla efektywności i ostatecznych wyników terapii.
Wobec zwiększonej liczby zgłaszających się chorych z zapaleniem naczyń w niektórych ośrodkach uniwersyteckich należy brać pod uwagę bezpośredni wpływ zakażenia SARS -Cov-2 na etiopatogenezę tej rzadkiej choroby. Nie można także wykluczyć pośredniego wpływu epidemii na odsetek zachorowań, np. poprzez zmianę zachowań prozdrowotnych, wpływu innych czynników środowiskowych, czy psychosocjalnych.

Autorka: Ewa Morgiel
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe