REUMATOLOGIA
Osteoporoza
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Alendronian chroni przed ryzykiem złamań w podeszłym wieku

Udostępnij:
Profilaktyczne stosowanie alendronianu u pacjentów w podeszłym wieku wymagających podawania doustnego prednizolonu w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko złamania biodra, wynika z badan retrospektywnych.
Badania prowadzone na Uniwersytecie w Sahlgrenska w Molndal w Szwecji, wykazały, że alendronian poprawia gęstość mineralno-kostną i zmniejsza ryzyko złamań kręgowych u pacjentów leczonych glikokortykoidami. Są to też pierwsze badania, które dostarczają dowodów potwierdzających, że alendronian chroni także przed najgroźniejszym złamaniem kości udowej.

Do analizy włączono 3604 pacjentów, średni wiek 79,9 lat - 1802 z nich przepisano alendronian po podaniu doustnym prednizolonu w dawce, co najmniej 5 mg/ na dobę przez co najmniej 3 miesiące.
Porównano je z grupą kontrolną1802 pacjentów, którzy otrzymywali doustny prednizolon bez alendronianu. Z badań wykluczono pacjentów przyjmujących jakiekolwiek inne leki stosowane w osteoporozie. 70% badanych stanowiły kobiety. W średnim okresie obserwacji trwającym zaledwie 1,3 roku badacze odnotowali 27 złamań biodra u pacjentów przyjmujących równocześnie alendronian w porównaniu z 73 złamaniami stawu biodrowego w grupie przyjmującej tylko prednizolon. Ryzyko złamań biodra zmniejszyła się na korzyść alendronianu o 65%, co odpowiadało częstości występowania 9,5 złamań biodra na 1000 osób w grupie leczonej alendronianem w porównaniu z częstością występowania 27,2 złamań kości udowej na 1000 pacjentów, u których nie stosowano alendronianu.

Po 30 miesiącach leczenia zmniejszenie ryzyka złamania kości biodrowej oszacowano na 4,1% na korzyść osób leczonych dodatkowym alendronianem w grupie kobiet, ale nie potwierdziło się to w grupie mężczyzn.

Niższe ryzyko złamań stawów biodrowych przy jednoczesnym stosowaniu alendronianu zaobserwowano u pacjentów przyjmujących zarówno średnie, jak i duże dawki prednizolonu ( > 5 mg).
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.