Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Antybiotykoterapia w infekcyjnym zapaleniu stawów

Źródło: Two weeks versus four weeks of antibiotic therapy after surgical drainage for native joint bacterial arthritis: a prospective, randomised, non-inferiority trial. Ann Rheum Dis. 2019 Aug;78(8):1114-1121
Autor: Alicja Kostecka |Data: 17.07.2019
 
 
Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu wykazano, iż leczenie antybiotykiem przez 2 tygodnie jest nie mniej skuteczne niż leczenie trwające przez 4 tygodnie, zwłaszcza w przypadku infekcji stawu ręki lub nadgarstka. W przypadku innych stawów również nie odnotowano różnic efektu terapii, ale z uwagi na nieliczną grupę chorych z zakażeniem większych stawów – należy uzyskane wyniki interpretować z ostrożnością.
Standardowe postępowanie w przypadku infekcyjnego zapalenia stawu obejmuje kombinację leczenia zabiegowego: drenaż stawu oraz antybiotykoterapię. Zwykle czas stosowania antybiotykoterapii zalecany przez ekspertów to 3 do 6 tygodni, większość klinicystów w praktyce stosuje leczenie przez 4 tygodnie (w tym 2 tygodnie leczenia parenteralnego). Czas trwania antybiotykoterapii został ustalony na podstawie opinii i doświadczenia lekarzy.

Długość trwania leczenia jest kluczowa dla jej skuteczności. Skrócenie czasu stosowania leków pozwala na redukcję działań niepożądanych, obniżenie kosztów terapii a także może zmniejszać ryzyko antybiotykooporności.

Do prospektywnego badania randomizowanego włączono 154 chorych z infekcyjnym zapaleniem stawów. 77 chorych leczono przez 2 tygodnie, a 77 - przez 4 tygodnie, leki drogą dożylną podawano przez 1 oraz 2 dni odpowiednio dla powyższych grup. U 99 chorych zakażenie dotyczyło stawu ręki lub nadgarstka. Nawrót infekcji odnotowano u 2 chorych z grupy leczonej 2 tygodnie i u 1 chorego w grupie 4 tygodni. Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie pomiędzy grupami w liczbie działań niepożądanych stosowanego leczenia oraz następstw zakażenia stawu.

Autorzy zwracają uwagę na dwa ważne aspekty prowadzenia antybiotykoterapii w infekcyjnym zapaleniu stawów. Po pierwsze czas podawania antybiotyku drogą dożylną, który w opinii badaczy można znacznie skrócić (do 1-2 dni), co nie jest związane z mniejszą skutecznością leczenia. Ponadto konieczne są dalsze badania, których celem będzie sprawdzenie czy lokalizacja stawu (wielkość stawu) powinna mieć wpływ na czas trwania leczenia.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe