Specjalizacje, Kategorie, Działy

Wysokie ryzyko zakażenia w śródmiąższowej chorobie płuc związanej z RZS

Udostępnij:

Pacjenci cierpiący na śródmiąższową chorobę płuc związaną z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS-ILD) są obarczeni wysokim ryzykiem poważnych i śmiertelnych infekcji, a ryzyko to dodatkowo zwiększa wiek, stan zapalny i leczenie kortykosteroidami.

Pacjenci z RZS z objawami pozastawowymi takimi jak ILD są bardzo podatni na infekcje, ale informacje na temat rodzajów zakażeń, czynników ryzyka i związku infekcji z hospitalizacją i śmiertelnością są ograniczone.

W prospektywnym wieloośrodkowym badaniu kohortowym oceniano zakażenia w kohorcie 148 pacjentów z RZS-ILD (średni wiek, 70 lat; 57 proc. kobiet) rekrutowanych z 11 szpitali uniwersyteckich w Hiszpanii od marca 2015 r. do marca 2023 r. Stawy, płuca i wszelkie zmienne związane z infekcją oceniano za pomocą ocen klinicznych i laboratoryjnych na początku badania i w wybranych punktach czasowych do końca okresu obserwacji (średnio 56,7 miesiąca).Naukowcy zbadali również powszechne miejsca zakażenia, etiologię infekcji, status szczepień, zmienne związane z czynnością płuc oraz zmienne kliniczno-terapeutyczne związane z RZS.

W okresie obserwacji prawie wszyscy (96 proc.) pacjenci przebyli co najmniej jedną infekcję, przy czym mediana czasu do pierwszej infekcji wyniosła 21,2 miesiąca, a 65 proc. zgonów było bezpośrednio związanych z zakażeniami.Infekcje dróg oddechowych były najczęstszą pierwszą infekcją (74 proc.) i prowadziły do ​​śmierci u 80 proc. pacjentów. Infekcje dróg moczowych (9,9 proc.) oraz skóry i tkanek miękkich (9,1 proc.) były odpowiednio drugą i trzecią najczęstszą pierwszą infekcją. Większość infekcji była spowodowana przez SARS-CoV-2 (33,5 proc.), Streptococcus pneumoniae (11,9 proc.), Escherichia coli (11,9 proc.) i Pseudomonas aeruginosa (11,1 proc.), przy śmiertelności dla SARS-CoV-2 wynoszącej 25,8 proc., 12,9 proc. dla P. aeruginosa i 9,6 proc. dla pneumokoków. Podeszły wiek, aktywność choroby i stosowanie kortykosteroidów wiązały się ze zwiększonym ryzykiem infekcji i śmiertelności u pacjentów z RZS.

„Nasze wyniki wskazują na częste występowanie wśród tych pacjentów poważnych infekcji, które występują wcześnie, często nawracają i w 65 proc. przypadków kończą się śmiercią” – napisali autorzy.

 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.