Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Badania przydatne w różnicowaniu CPPD i choroby zwyrodnieniowej stawów

Źródło: Źródło: G. Filippou, A. Scanu, A. Adinolf et al. The two faces of the same medal… or maybe not? Comparing osteoarthritis and calcium pyrophosphate deposition disease: a laboratory and ultrasonographic study. Clinical and Experimental Rheumatology 2021; 39: 66-72.
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 23.03.2021
 
 
CPPD (choroba wywołana przez kryształy pirofosforanu wapnia, calcium pyrophosphate deposition disease) występuje głównie u osób starszych. CPPD ma zróżnicowany przebieg kliniczny – od bezobjawowego (obecne jedynie cechy chondrokalcynozy w badaniach radiologicznych), poprzez ostre zapalenie stawu (kiedyś określane mianem pseudodny), po przewlekłe zapalenie stawów. CPPD często współistnieje z chorobą zwyrodnieniową stawów (chzs).
Najnowsze wyniki badań analizujących błonę maziową oraz płyn stawowy wskazują na różnice w stężeniach prozapalnych cytokin oraz nieorganicznych fosforanów u chorych z izolowaną chzs oraz współistnieniem CPPD i chzs.

W codziennej praktyce głównymi narzędziami wykorzystywanymi w diagnostyce CPPD są badanie płynu stawowego, badanie ultrasonograficzne stawów oraz klasyczne zdjęcia rtg. Badanie Filippou i wsp. porównujące nasilenie procesu zapalnego i zmiany anatomiczne w zakresie stawu kolanowego u pacjentów z chzs i CPPD wykazało większy stopień nasilenia zmian zapalnych błony maziowej oraz większy wysięk w stawie oceniany w badaniu usg u chorych z CPPD. Płyn stawowy pobrany od chorych na CPPD cechowała większa cytoza (1395/mcl vs 448/mcl), ze zwiększonym odsetkiem granulocytów oraz mniejszą liczbą monocytów (różnice statystyczne istotne były również po wykluczeniu chorych z ostrym zapaleniem stawu w przebiegu CPPD). Nie obserwowano różnic w składzie jonów nieorganicznych (jony fosforanowe, wapniowe, magnezu).

Ilość kryształów CPP w płynie stawowym (oceniania metodą półilościową, w mikroskopie spolaryzowanym, w pojedynczym preparacie) korelowała z nasileniem wysięku w stawie, zapaleniem błony maziowej oraz cytozą. Obserwacje oparto na analizie obrazu usg i płynu stawowego pobranego od 25 chorych na chzs i 42 chorych na CPPD (w tym w siedmiu przypadkach z ostrym zapaleniem stawu w przebiegu krystalopatii).

Wyniki badania wskazują na większe nasilenie procesu zapalnego w stawie u chorych z CPPD w porównaniu do chzs.

Autorka: Dr n. med. Marta Madej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe