Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Badanie ultrasonograficzne w ocenie efektu terapii u chorych z dną moczanową

Źródło: Ultrasound shows rapid reduction of crystal depositions during a treat-to-target approach in gout patients: 12-month results from the NOR-Gout study. Hammer HB, Karoliussen L, Terslev L, Haavardsholm EA, Kvien TK, Uhlig T. Ann Rheum Dis. 2020 Nov;79(11):1500-1505 Opracowała: Ewa Morgiel
Redaktor: Anna Soboń |Data: 12.11.2020
 
 
Przeprowadzone badanie miało charakter prospektywny, jednoośrodkowy. Brało w nim udział 209 pacjentów z potwierdzonym rozpoznaniem dny moczanowej (na podstawie obecności kryształów moczanu sodu w badaniu płynu stawowego) napadem dny moczanowej w okresie miesiąca przed rekrutacją oraz poziomem kwasu moczowego >6mg/dl.
Badanie trwało 12 miesięcy, wszyscy uczestnicy stosowali leki obniżające poziom kwasu moczowego: allopurinol lub (jeśli stwierdzono nietolerancję allopurinolu) febuksostat w dawkach dostoswanych do poziomu kwasu moczowego, który oznaczany był 1 raz w miesiącu. Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami celem terapii był poziom kwasu moczowego <6mg/dl lub jeżeli stwierdzano guzki dnawe do poziomu <5mg/dl.

Badanie usg stawów rak, stóp, łokciowych, skokowych i kolanowych wykonywano na początku obserwacji po 3, 6 i 12 miesiącach. Dokonywano oceny półilościowej w skali 0-3 zmian typowych dla dny moczowej tj. podwójny kontur, guzki dnawe oraz złogi. W przeprowadzonym badaniu po 12 miesiącach terapii ukierunkowanej na cel stwierdzono istotne zmniejszenie depozytów kryształów moczanu monosodowego w ocenie opartej o usg. Obraz podwójnego konturu był zmianą, która najszybciej i najsilniej ulegała zmniejszeniu.

Najczęściej zmiany typowe dla dny moczanowej stwierdzano w pierwszym stawie śródstopno-paliczkowym (MTPI). Liczba nadżerek w tym stawie była dodatnio skorelowana z oceną stwierdzanych złogów kryształów moczanu w tym stawie.

Badanie ultrasonograficzne jest czułą metodą obrazową do wykrywania złogów kryształów moczanu sodu w przebiegu dny moczanowej. Obraz podwójnego konturu w badaniu usg stanowi element kryteriów klasyfikacyjnych dny moczanowej. Jest to również powtarzalna, bezinwazyjna technika oceny skuteczności leczenia. Jak wykazano w przeprowadzonym eksperymencie już po roku trwania leczenia następuje widoczna redukcja złogów u chorych z rozpoznaniem dny moczanowej.

Badanie ultrasonograficzne może stanowić dla lekarza dobrą metodę oceny efektywności leczenia, a dla pacjenta również dodatkową motywację do systematycznego stosowania leków (koniecznie z uwzględnieniem celu terapii).
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe