Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Belimumab w leczeniu podtrzymującym remisję AAV
Źródło: Efficacy and Safety of Belimumab and Azathioprine for Maintenance of Remission in Antineutrophil Cytoplasmic Antibody-Associated Vasculitis: A Randomized Controlled Study. Arthritis Rheumatol. 2019 Jun;71(6):952-963
Autor: Alicja Kostecka |Data: 18.06.2019
 
 
BLyS (czynnik stymulujący limfocyty B) uważany jest za jeden z elementów uczestniczących w złożonej patogenezie zapaleń naczyń związanych z przeciwciałami ANCA (AAV). Próba dołączenia belimumabu (przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko BLyS) do standardowej terapii podtrzymującej remisję AAV nie wykazała przewagi terapii skojarzonej belimumabem i azatiopryną w porównaniu do azatiopryny stosowanej w monoterapii.
W międzynarodowym, wieloośrodkowym, podwójnie zaślepionym badaniu klinicznym, kontrolowanym placebo, belimumab stosowano w leczeniu podtrzymującym, po uzyskaniu remisji klinicznej leczeniem cyklofosfamidem lub rituximabem. 106 chorych na AAV zrandomizowano do dwóch ramion badania – w pierwszym stosowano belimumab (10mg/kg, i.v.), w drugim placebo. Wszyscy chorzy równocześnie otrzymywali azatioprynę (2mg/kg/d) oraz glikokortykosteroid (dawka w przeliczeniu na prednizon <10mg/d). Czas do wystąpienia pierwszego zdefiniowanego protokołem zdarzenia niepożądanego (pierwotny punkt końcowy badania) nie różnił się istotnie w obu analizowanych ramionach badania. Definicja zdarzenia obejmowała wystąpienie zaostrzenia wg BVAS ≥6, wystąpienie co najmniej jednego objawu dużego wg BVAS lub włączenie leku immunosupresyjnego niedozwolonego protokołem. Stosowanie belimumabu nie zmniejszało ryzyka wystąpienia określonego protokołem zdarzenia (10 vs 11, odpowiednio w ramieniu otrzymującym belimumab i placebo) oraz wystąpienia zaostrzenia zapalenia naczyń. Nie wykazano ponadto różnic w czasie do wystąpienia pierwszego zaostrzenia zapalenia naczyń. Co ciekawe, w podgrupie chorych otrzymujących w leczeniu indukującym rituximab, a następnie w leczeniu podtrzymującym belimumab nie obserwowano nawrotu aktywności zapalenia naczyń, co wymaga dalszych badań klinicznych.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe