SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Bierne palenie a ryzyko zachorowania na RZS
 
Etiologia reumatoidalnego zapalenia jest złożona. U predysponowanych genetycznie osób istotny wpływ na wystąpienie choroby mają czynniki środowiskowe, takie jak np. palenie papierosów, co zaobserwowano w wielu badaniach. U palaczy tytoniu dochodzi do cytrulinacji białek w tkance płuc, co z kolei indukuje powstanie przeciwciał antycytrulinowych (ACPA- anti-cyclic citrullinated peptide antibodies). Czy bierne palenie zwiększa ryzyko zachorowania na RZS z obecnością lub bez przeciwciał ACPA?
Badanie kliniczno-kontrolne przeprowadzono w populacji szwedzkiej w oparciu o bazę danych pozyskanych w projekcie epidemiologicznej oceny zachorowań na RZS (osoby w wieku 18-70 lat, czas trwania badania 10.2005-09.2014, status odnośnie palenia ustalano na podstawie kwestionariusza). Wśród chorych z RZS wyłoniono osoby, które nigdy nie paliły papierosów (n= 589), następnie dobrano odpowiednia grupę kontrolną (n=1746).
Zachorowalność na RZS w grupie osób będących biernymi palaczami była podobna jak w grupie bez narażenia na dym z papierosów. Brano pod uwagę zarówno narażenia w całym życiu jak i w ostatnich 10 latach przed zachorowaniem. W grupie z ekspozycją na dym z papierosów podobny był odsetek zachorowań zarówno na RZS z obecnością przeciwciał ACPA jak i bez ACPA W prezentowanej analizie nie stwierdzono związku miedzy paleniem biernym a ryzykiem zachorowania na RZS seropozytywnego lub seronegatywnego. Autorzy badania jednakże zastrzegają, iż wynik ten prawdopodobnie należy odnieść do występowania tzw. wartości progowej wielkości narażenia. Prawdopodobnie narażenie dla palacza biernego jest zbyt małe by wywołać skutek zdrowotny. Jednakże nie można wykluczyć, ze u osoby z bardzo dużym, długotrwałym narażeniem na dym papierosów ryzyko zachorowania będzie większe. W tym badaniu nie było dostępu do informacji odnośnie wielkości narażenia.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe