Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Bierne palenie w okresie dzieciństwa zwiększa ryzyko RZS

Źródło: Passive smoking in childhood increases the risk of developing rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford). 2019 Jul 1;58(7):1154-1162
Autor: Alicja Kostecka |Data: 23.07.2019
 
 
Dotychczasowe badania jednoznacznie potwierdziły niekorzystny wpływ palenia tytoniu na ryzyko wystąpienia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), szczególnie postaci związanej z przeciwciałami antycytrulinowymi.
Hipoteza głosi, że u osób predysponowanych genetycznie, narażenie na dym tytoniowy związane jest cytrulinizacją białek w pęcherzykach płucnych, co stanowi czynnik zapoczątkowujący szereg procesów związanych z rozwojem RZS. Jak wskazują najnowsze wyniki badań, wpływ na ryzyko wystąpienia RZS ma również bierne palenie w okresie dzieciństwa. Wnioski oparto na analizie danych pochodzących z francuskiego rejestru E3N (Etude Epidemiologique aupres de femmes de la Mutuelle Generale de l’Education Nationale), gromadzącego dane od 1990 roku. Kohortę stanowiły kobiety urodzone w latach 1925-1950, których status śledzono prospektywnie na podstawie wypełnianej przez uczestniczki co 2-3 lata ankiety, obejmującej dane kliniczne i epidemiologiczne. Spośród blisko 99 tys. kobiet, 2750 zadeklarowało rozpoznanie RZS (w którymkolwiek momencie obserwacji), spośród nich do analizy (po uwzględnieniu dostępnych danych) włączono 371 kobiet chorujących na RZS i prawie 71 tys. badanych bez tego rozpoznania. Średni okres obserwacji wynosił 23,8 lat. Badanie potwierdziło wcześniejsze doniesienia na temat związku aktywnego palenia tytoniu z ryzykiem wystąpienia RZS (porównywalnym zarówno u aktywnych, jak i byłych palaczy). Ryzyko wystąpienia RZS u osób z wywiadem palenia tytoniu (bez ekspozycji na bierne palenie we wczesnym okresie życia) wynosiło – HR (Hazard ratio) – 1,38. Osoby, które nigdy nie paliły, ale w okresie dzieciństwa były biernymi palaczami, miały również zwiększone ryzyko wystąpienia RZS (HR – 1,43). Wśród palaczy, w przypadku dodatkowej biernej ekspozycji w okresie dzieciństwa, ryzyko było większe niż u palaczy bez biernego narażenia we wczesnym okresie rozwoju (HR 1,67), nie wykazano jednak różnic istotnych statystycznie. Kolejna istotna obserwacja to wcześniejsze wystąpienie RZS, u osób palących, które w dzieciństwie narażone były na bierne palenie.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe