Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

COVID-19 – wyniki badań z zastosowaniem anakinry

Źródło: Barkas F, Filippas-Ntekouan S, Kosmidou M et al. Anakinra in hospitalized non-intubated patients with coronavirus disease 2019: a Systematic review and meta-analysis. Rheumatology 2021;60:5527–5537
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 13.01.2022
 
 
Trwająca pandemia COVID-19 zmusza do poszukiwania nowych możliwości leczenia choroby, szczególnie postaci o bardzo ciężkim przebiegu związanych z wystąpieniem tak zwanej burzy cytokinowej prowadzącej do ARDS i niewydolności wielonarządowej.
Opublikowane na łamach „Rheumatology” wyniki systematycznego przeglądu piśmiennictwa i metaanaliza badań klinicznych wskazują, że zastosowanie anakinry (antagonisty receptora interleukiny 1) u chorych z ciężkim przebiegiem COVID-19 może przynieść korzyści.

Wykazano, że zastosowanie leku zmniejsza potrzebę stosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej (OR = 0,38) oraz zmniejsza ryzyko śmiertelności (OR = 0,32) u niezaintubowanych chorych wymagających hospitalizacji. Wyniki stosowania anakinry odnoszono do tzw. standardowej terapii obejmującej stosowanie leków przeciwkrzepliwych, azytromycyny, hydroksychlorochiny, antybiotykoterapii i glikokortykoterapii. Warto zaznaczyć, że z analizy wyłączono badania, w których stosowano leki immunosupresyjne/modyfikujące. Nie obserwowano, aby stosowanie anakinry związane było ze zwiększonym ryzykiem działań niepożądanych, szczególnie zaburzeń funkcji wątroby oraz bakteriemii.

Do metaanalizy włączono dziewięć badań klinicznych (opublikowanych do kwietnia 2021 r.), obejmujących w sumie ponad 1,1 tys. chorych na COVID-19. W większości badań anakinra stosowana była podskórnie, jednak badania różniły się pod względem dawki leku oraz czasu trwania terapii. Potrzeba jednak randomizowanych badań klinicznych, aby ocenić rzeczywistą skuteczność i bezpieczeństwo związane ze stosowaniem leku u chorych z ciężkim przebiegiem COVID-19.

Opracowanie: dr n. med. Marta Madej

OR – Odds Ratio (iloraz szans)
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.