Specjalizacje, Kategorie, Działy

Celekoksyb-punkt widzenia gastroenterologa

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Katarzyna Bakalarska
|
Źródło: Prof. dr hab.med. Barbara Skrzydło-Radomańska
Częstość stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) stale rosnie, zarówno w Polsce jak i na świecie. Jednakze ich działania niepożądane stanowią przyczynę 25% wszystkich powikłań polekowych. Na pierwszym miejscu co do częstości występują powikłania ze strony przewodu pokarmowego, dotyczące, co należy podkreślić zarówno górnego jak i dolnego odcinka. Najbardziej niebezpieczne są krwawienia i krwotoki, perforacje i niedrożność, szczególnie w grupie podwyższonego ryzyka ( przebyta lub istniejąca choroba wrzodowa, wiek powyżej lat 60, jednoczesne stosowanie leków przeciwpłytkowych i przeciwkrzepliwych oraz steroidów nadnerczowych). W drodze poszukiwań bezpiecznego rozwiązania terapeutycznego powstały koksyby – leki wybiórczo blokujące izoenzym cyklooksygenazy COX-2, z celekoksybem na czele. U pacjentów z podwyższonym ryzykiem powikłań gastroenterologicznych w pierwszej kolejności należy rozważyć podanie koksybu, który jest skutecznym i bezpiecznym lekiem na ogół nie wymagającym dodania inhibitora pompy protonowej (PPI), ewentualną alternatywę stanowi zastosowanie najmniej toksycznego NLPZ z dodatkiem w postaci PPI. W razie najwyższego zagrożenia rozwiązaniem jest podanie celekoksybu łącznie z PPI.
 
Pobierz załączniki (1):
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.