Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego w statystyce WHO

Źródło: The world-wide burden of musculoskeletal diseases: a systematic analysis of the World Health Organization Burden of Diseases Database. Ann Rheum Dis. 2019 Jun;78(6):844-848
Autor: Alicja Kostecka |Data: 11.06.2019
 
 
Choroby układu mięśniowo-szkieletowego (ChUMS) są spowodowane zaburzeniami w zakresie kości, stawów, mięśni, ścięgien i więzadeł, a ich konsekwencją jest utrata ogólnej sprawności oraz pogorszenie jakości życia. Choroby układu mięśniowo-szkieletowego mają charakter przewlekły i trwały, ale nie są przyczyną wysokiej śmiertelności. Dlatego waga problemu schorzeń układu kostno-stawowego może być zaniżana wobec innych chorób na przykład układu krążenia oraz nowotworów.
Do oceny skutków zdrowotnych ChUMS użyto wskaźnika DALYS ang. disability adjusted liefe years (lata życia skorygowane niesprawnością), wyraża on lata życia utracone wskutek przedwczesnej śmierci oraz lata przeżyte z uszczerbkiem zdrowotnym (1 „DAYLY” oznacza utratę 1 roku życia w zdrowiu). W ten sposób można badać obciążenia związane z określonymi chorobami dla społeczeństwa oraz systemu opieki zdrowotnej i ubezpieczeń społecznych.

W analizie statystycznej brano pod uwagę dane zgromadzone w latach 2000, 2005, 2010, 2015 przypisane odpowiednim rozpoznaniom zgodnie z klasyfikacją ICD 10 M.00-M.99. Wartość globalna dla 183 krajów DALYs dla ChUMS wzrosła w badanym okresie z 80.225 634,6 w roku 2010 do 107 885 832.6 w roku 2015. ChUMS znalazły się na drugim miejscu wśród głównych przyczyn YLDs (ang. years live with disability) lat przeżytych z niepełnosprawnością zaraz za zaburzeniami psychicznymi. Głównymi spostrzeżeniami autorów tego badania była ewidentna i stała tendencja wzrostowa wpływu ChUSM na stan zdrowia człowieka (zarówno w ujęciu liczbowym jak i odsetkowym) na przestrzeni poszczególnych lat. Największe wartości DAILYs i YLD dla ChUMS uzyskiwano w krajach na kontynencie europejskim. ChUSM były głównie przyczyną niesprawności, natomiast w dużo mniejszym stopniu związane były ze skróceniem przeżycia (w 2015 roku - 19. pozycja, na miejscu 1.- choroby układu krażenia). Obliczane wartości wpływu ChUMS na stan zdrowia dodatnio korelowały z wskaźnikiem rozwoju gospodarczego jakim jest dochód krajowy brutto, tzn. im bogatszy był kraj tym większy był wpływ ChUMS na ogólny stan zdrowia jego mieszkańców.

Uzyskane dane są dobrym punktem wyjścia dla wdrożenia odpowiednich projektów zdrowotnych dotyczących profilaktyki, a także leczenia i opieki nad pacjentami z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe