Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Chorych z dną moczanową charakteryzuje cięższy przebieg COVID-19

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Xie D., Choi H.K., Dalbeth N., Wallace Z.S., Sparks J.A., Lu N., Zeng C., Li X., Wei J., Lei G. and Zhang Y. (2023), Gout and Excess Risk of Severe SARS-CoV-2 Infection Among Vaccinated Individuals: A General Population Study. Arthritis Rheumatol, 75: 122- 132. https://doi.org/10.1002/art.42339
Wyniki badania opublikowanego na łamach „Arthritis & Rheumatology” wykazały, że ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, związane z tym ryzyko 30-dniowej hospitalizacji i ryzyko zgonu w tym samym czasie było większe wśród osób z rozpoznaniem dny moczanowej w porównaniu z osobami niechorującymi na dnę, niezależnie od przebytego szczepienia przeciwko COVID-19.
Szczepienie przeciwko COVID-19 znacząco zmniejszyło ryzyko zakażenia i ciężkiego przebiegu choroby w całej populacji, w tym wśród chorych na dnę, byli oni jednak bardziej narażeni na zakażenie i niekorzystny przebieg infekcji w porównaniu z osobami bez tego rozpoznania.

Ponadto zaobserwowano, że w populacji chorych na dnę ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 było większe wśród kobiet.

Jedna z hipotez zakłada, że rozpoznanie dny dotyczy kobiet w starszym wieku, z wieloma schorzeniami współistniejącymi, często o ciężkim przebiegu, co pogarsza rokowanie dotyczące COVID-19.

W analizowanej populacji ponad 54,5 tys. zaszczepionych osób z rozpoznaniem dny moczanowej i ponad 1,3 mln osób bez rozpoznania dny częstość infekcji SARS-CoV-2 wynosiła odpowiednio 4,68 i 3,76 przypadku na 1 tys. osobomiesięcy. Ryzyko infekcji i ciężkiego przebiegu choroby (ryzyko hospitalizacji i zgonu w okresie 30 dni od wystąpienia zakażenia) u chorych na dnę względem niechorujących wynosiło HR (hazard ratio) 1,24.

Rozpoznanie dny związane było ze zwiększonym ryzykiem hospitalizacji (HR 1,30) i ryzykiem zgonu (HR 1,36), szczególnie w populacji kobiet (odpowiednio HR 1,55 i HR 2,46). Podobną zależność obserwowano również w populacji nieszczepionej.

Związek przyczynowo skutkowy między dną a przebiegiem zakażenia SARS-CoV-2 pozostaje niejasny. Jedna z teorii wskazuje na możliwy niekorzystny wpływ hiperurykemii na mechanizmy odporności wrodzonej, co może skutkować zwiększoną podatnością na zakażenie.

Podsumowanie
Wyniki badania wskazują na większe ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 i cięższy przebieg COVID-19 w populacji chorych na dnę moczanową w porównaniu z populacją ogólną niechorującą na dnę, niezależnie od statusu szczepienia przeciw COVID-19.

Opracowanie: dr n. med. Marta Madej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.