SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Ciąża a toczeń rumieniowaty układowy
 
Tagi: toczeń
Toczeń rumieniowaty układowy (TRU) jest chorobą, która przebiega falowo z okresami zaostrzeń i remisji. Ciąża może sprzyjać występowaniu zaostrzeń na co wskazują badania obserwacyjne. Czynnikami, które zwiększają ryzyko rzutu choroby trakcie ciąży jest: wysoka aktywność choroby w chwili poczęcia, stosowanie prednizonu, zajęcie nerek i wcześniejsze zaostrzenia choroby. Prowadzone na ten temat badania są niejednoznaczne, pochodzą sprzed wielu lat.
Jaki jest wpływ ciąży na przebieg TRU w aktualnym podejściu terapeutycznym badano na podstawie analizy danych z kohorty pacjentek pochodzących z USA spełniających kryteria rozpoznania TRU wg ACR w latach 1987-2015. Łącznie analiza objęła 1349 chorych w tym 398 ciąż u 304 pacjentek. Średni wiek kobiet wynosił 30.6 lat, a wiek w chwili zajścia w pierwszą ciążę 29.4 lat. Spośród 398 ciąż 85% ukończonych zostało urodzeniem żywego dziecka, u 29% miał miejsce poród przedwczesny. 58% ciężarnych stosowało hydroksychlorochinę (HCQ), natomiast łącznie w obu grupach u 80% badanych w czasie prowadzenia obserwacji w jakimś okresie stosowana była HCQ . Zwiększony odsetek rzutów choroby odnotowano w grupie kobiet w ciąży (HR 1.59). Stwierdzono także istotne różnice ryzyka wystąpienia rzutu choroby dla pacjentek w ciąży stosujących HQC oraz w grupie bez tego leku, odpowiednio ryzyko zaostrzeń wniosło HR 1.83 i HR 1.26. Ryzyko rzutu choroby było także zwiększone po porodzie u kobiet, które nie stosowały HCQ. Jeżeli w okresie poporodowym kobieta stosowała HQC ryzyko rzutu było podobne jak w grupie kontrolnej.

Badanie wpływu ciąży na wystąpienie zaostrzenia choroby jest bardzo ważne gdyż wysoka aktywność choroby wiąże się bezpośrednio z powikłaniami przebiegu ciąży, takimi jak na przykład przedwczesny poród czy utrata ciąży. W przeprowadzonym badaniu potwierdzono wzrost ryzyka wystąpienia rzutu TRU w ciąży i okresie poporodowym, ryzyko to można jednak istotnie zredukować poprzez zastosowanie w leczeniu hydroksychlorochiny.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe